ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search


ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߏߓߊ ߦߋ߫ ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߰ߟߊ߬ ߁߂ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߘߐ߫: ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߛߏߞߣߐߟߊ߸ ߓߊߢߍ߫߸ ߓߍߕߊ߬߸ ߓߌ߬ߢߊߡߎ߲߬߸ ߓߏߥߋ߫߸ ߖߋߞߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߋߟߊ߬.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߁߂߂ ߂߃߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫.