ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߛߏߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߛߏߓߊ ߘߌ߫.

ߛߌ߰ߓߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߄߂߃ ߉߅߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߦߙߍߞߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ߫ ߁߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߒߛߙߍߜߘߍ߬

ߓߎ߬ߣߎߡߊ߬

ߜߍ߭ߞߍ߬

ߞߏ߬ߓߋ߬ߟߊ߫

ߞߙߏ߬ߔߙߊ߫

ߞߎߟߋ߬

ߔߊ߬ߟߍ

ߛߊ߬ߡߏߦߌ߬

ߛߟߎߕߊ߬

ߥߏߡߋ߫

ߦߊ߬ߟߋ߲ߖ߭ߎ߬