ߦߏ߭ߡߎ߲߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߦߏߡߎ߲߬/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߎߞߘߐߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬،ߒߛߙߍߜߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫.

ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߒߛߙߍߜߘߍ߫
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߛߏ ߦߏ߭ߡߎ߲߬
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߞߎߓߋߛߏ ߦߏ߭ߡߎ߲߬
ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮
ߓߍ߲߬ߕߍ

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߏߡߎ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߎ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬،ߒߛߙߍߜߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ،ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߊ߬ߟߋ߫ ߦߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߛߏ،ߘߎ߰ߓߊ ߘߌ߬،

ߣߊߡߎ߲߫ ߥߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߏߡߎ߲߬ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߦߙߐߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߘߌ߯ߣߊ߫ ߃ ߓߍ߯ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬،ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ߌߛߊߟߞߊ ߟߎ߬،ߊ߬ ߣߌ߫ߓߏߟߌ߫ ߛߐߟߊ ߟߎ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߛߌߦߊ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߞߐ߫ ߌߛߟߊߞߊߟߎ߬،

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߖߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫ ،ߓߊߏ߬،ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߬߸ߊߙߊߓߎߞߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߁ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߘߌ߬ ߂߀߁߇ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟ

==ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ

ߛߍ߬ߣߍ : ߛߍ߬ߣߍ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ :ߓߊߟߏߝߋ߲ ߠߎ߫ ߛߍ߬ߣߍ: ߡߊ߬ߟߏ ߣߌ߫ ߢߐ߭ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ . ߞߎߟߡߊ ߟߎ߫ ߛߍ߬ߣߍ : ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ ߣߌ߫ ߥߎߛߋ߲ ߣߌ߫ ߖߊߓߙߍ. ߟߊ߬ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߛߍ߬ߣߍ : ߕߌ߲߬ ߕߟߎ ߣߌ߫ ߜߋ߬ߞߋ (ߞߊߝߋ) ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߞߋ߬ߓߊ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߞߊ߬ߏ. ߣߊߞߐ߫ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ : ߛߊ߬ߦߌ߬ߙߊ (ߕߡߊ߬ߕߋ) ߣߌ߫ ߓߎ߬ߛߎ߲ ߣߌ߫ ߜߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߰ߘߏ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߡߊ߬ߟߋ߲ ..