ߦߎߞߎ߲ߞߎ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߦߎߞߎ߲ߞߎ߲߫/ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߎ߱ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߞߎ߲ߘߙߊ߫

ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫

ߦߎߞߎ߲ߞߎ߲߫
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߎ߲ߘߙߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߂°߃߂′߀″N ߁߃°߈′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Contains the administrative territorial entityQ116541314, Q116541322, Q116541332, Q116541343, Q116541357 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

߸ߞߎߘߍ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߣߴߊ߬ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ ߓߐߕߏ߲߫ ߕ،߸ߊ߬ ߕߎ߲߇߈߀߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫.