ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ
ߡߊ߬ߟߌ ߞߏ߰ߙߌ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߂°߂߀′߀″N ߅°߃߅′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ
ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߥߟߊ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ

ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߎ߰ߞߣߍ ߘߟߊߛߌ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫[߁].

ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߫ ߃߆ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫: ߖߋ߬ߘߜ߭ߎ߫߸ ߖߎ߬ߙߊ߬ߘߜ߭ߎ߫ ߞߊ߬ߝߏ߸ ߝߊߖߌ߫߸ ߝߊߞߟߏ߫߸ ߜ߭ߎߥߊߖߌ߫߸ ߞߊߏ߫߸ ߜ߭ߎ߬ߖߋ߫ ߛߜ߭ߎߣߊ߬߸ ߞߊ߬ߝߏ ߝߊ߬ߓߏߟߌ߫߸ ߞߔߊߟߊ߫߸ ߞߙߊ߬ߜߊ߬ߟߊ߫ ߡߊ߰ߟߋ߫߸ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߌ߲߬ߜߍ߫߸ ߞߏߣߌ߲ߜߍ߫߸ ߞߏߣߌߠߊ߫߸ ߞߐ߲߬ߛߋ߬ߜߋߟߊ߫߸ ߞߙߏߡߏ߫߸ ߞߎߢߣߊ߫߸ ߞߎ߬ߗߊ߰ߟߊ߫߸ ߟߐߜߣߊ߫߸ ߡߌߢߍ߲ߠߊ߫߸ ߒ߬ߔߍ߬ߛߏ߬ߓߊ߫߸ ߣߊ߬ߝߊ߲ߜ߭ߊ߫߸ ߣߊ߲ߔߋ߫߸ ߒ߬ߜ߭ߟߏ߬ߢߣߊ߬ߛߏ߫߸ ߒ߬ߜ߭ߎ߬ߖߌ߬ߣߊ߫߸ ߢߊ߲ߕߜ߭ߊ߫߸ ߒߕߛߐߣߌ߫߸ ߛߌ߲ߛߌ߲ߠߊ߫߸ ߛߌ߲ߞߟߏ߫߸ ߛߐ߲ߜ߭ߐ߫-ߘߎߓߊߞߐߙߋ߫߸ ߛߐ߲ߜ߭ߎߥߊ߫߸ ߛߙߐ߬ߓߊ߰ߛߏ߫߸ ߕߊߏ߫߸ ߦߏߢߜ߭ߐ߫߸ ߖ߭ߊ߲߬ߝߌߜߍ߫߸ ߖ߭ߊ߲߬ߞߊߛߏ߫߸ ߖ߭ߊߣߌߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖ߭ߋ߬ߓߊ߬ߟߊ߫.

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭: ߡߌߢߊ߲ߞߊ߸ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߸ ߝߌߟߊ߸ ߓߐ߬ߓߐ߸ ߘߐ߬ߜ߭ߐ߲߸ ߡߙߊ߬ߞߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍߝߐ ߟߎ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫:

  • ߛߎ߬ߡߊߣߊ߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫߸ ߓߟߏߡߊߜߍ߲ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߐ߬ߝߐ: ߡߌߢߊ߲ߞߊ ߟߎ߬߸ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߘߐ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ ߖߊ߯ߓߘߊ߸ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫߸, ߁߉߉߈؟߸ ߞߐߜߍ߫ ߃߆.
  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬