ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߎߓߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߎߓߊ߫
island country, ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, ߞߊ߬ߝߏ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲, communist state, ߖߡߊ߬ߣߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߬ߕߍ߲, ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߊߛߌߔߊ߲ߠߊ߫, Caribbean ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߁߀ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1898 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Cuba, la République de Cuba, Republic of Cuba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎRepública de Cuba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲🇨🇺 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߊߛߑߔߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌEl Himno de Bayamo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊculture of Cuba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐ¡Patria o Muerte, Venceremos!, Homeland or Death, we shall overcome!, Родина или смърт, ние ще победим!, Fe Orchfygwn Angau neu Famwlad, Autentica Cuba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߞߎߓߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊHavana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC−05:00, America/Havana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐCaribbean Sea, Gulf of Mexico ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߂߂°߀′߀″N ߇߉°߃߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߂߀°߁߂′߄߁″N ߇߄°߇′߅߆″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߂߃°߁߆′߄߈″N ߈߀°߅߄′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߁߉°߄߉′߃߃″N ߇߇°߄߀′߃߁″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߂߁°߅߂′߈″N ߈߄°߅߇′߇″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Cuba.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Pico Turquino ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲Caribbean Sea ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentcommunist dictatorship ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫President of Cuba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Miguel Díaz-Canel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊPrime Minister of Cuba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Manuel Marrero Cruz ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬National Assembly of People's Power ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲Central Bank of Cuba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyCuban peso, convertible peso ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߮Santa Fe ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲, ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎNEMA 1-15, NEMA 5-15 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊCaptaincy General of Cuba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊRepublic of Cuba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲ߊߛߑߔߊ߲ߞߊ߲, Lucumí, Cuban Sign Language ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://www.cuba.cu ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagCuba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.cu ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Cuba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armscoat of arms of Cuba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Cuba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫not-free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Cuba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Cuba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Cuba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂368 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+53 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Trunk prefix0 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ106, 104, 105 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GS1 country code850 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeC ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits323 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇨🇺 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Cuba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߞߎߓߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߥߟߊ߫ ߞߎ߳ߓߊ߫ (Spanish: República de Cuba [reˈpuβlika ðe ˈkuβa] (listen)), ߦߋ߫ ߕߌ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎߓߊ߫ ߕߌ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߌߛߑߟߊ߫ ߘߋ߫ ߟߊ߫ ߖߎߝ߭ߍ߲ߕߎߘ ߣߌ߫ ߕߌ߲߫ ߡߌߛߍ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߝߣߊ߫. ߞߎߓߊ߫ ߛߌ߰ ߦߙߐ ߦߋ߫ ߞߙߊߌߓ ߞߐ߰ߖߌ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍߞߛߌߞ ߖߌߘߏ߮߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߢߐ߲߮ߓߍ߲߫ ߦߌߟߊ. ߞߎߓߊ߫ ߦߋ߫ ߦߎߞߊߕߊ߲߫ ߕߌ߲ߓߛߌߞߌ (ߡߍߞߛߌߞ) ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߝߑߟߏߙߌߘ ߣߌ߫ ߓߤߊߡߊߛ ߟߎ߫߸ ߤߌߛߑߔߊߢߐߟߊ߫ (ߤߊߌߕߌ߫\ߘߏߡߣߌߞߍ߲ ߞߊ߲ߓߍ߲) ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊߌߞߊ߫ (ߗ߭ߡߊߌߞ) ߣߌ߫ ߞߊߌߡߊ߲߫ ߕߌ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߤߝ߭ߊߣߊ߫ (,ߤߝ߭ߊߣ) ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߣߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߏ߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߜߘߍ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫; ߛߊ߲ߕߌߦߊߜ߭ߏ߫ ߘߋ߫ ߞߎߓߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊߡߊ߲ߜ߭ߎߍߦ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߖߡߊ߬ߣߊ ߦߙߐ߫ ߢߣߊߡߊ (ߜߙߋߡߟߊ) ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߁߀߈߈߈߄ (ߡߟߌ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߄߂߄߂߆) ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߖߌߘߐߟߊ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫)߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߕߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߃߅߀߇߃߀ (ߡߟߌ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߁߃߅߄߁߃) ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߎߓߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߙߊߌߓ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߡߐ߰ߡߊ (ߡߐ߰ߡߊ߬ߦߙߐ) ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߤߊߌߕߌ߫ ߞߐߝߍ߬߸ ߓߴߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߁߁ ߀߀߀ ߀߀߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߘߎ߰ߞߟߏ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߞߎߓߊ߫߸ ߛߌߓߏߣߌ߫ ߕߊߌߣߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߛߊ߲߬ ߄߀߀߀ ߠߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍߝߍ߬߸ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߊߛߌߔߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߅߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߥߙߎߣߍ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߅߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߁߈߈߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߣߌ߫ ߊߡߍߙߞߌ߫ ߞߟߍ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߁߈߉߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߣߌ߫ ߞߎߓߊ߫ ߡߙߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߏ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߁߉߀߂ ߟߊ߫. ߁߉߄߀ ߠߊ߫߸ ߞߎߓߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߓߊߛߌ߯ߓߊߟߌߦߊ ߞߘߐߕߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߓߋ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߞߐߘߊ߲ ߘߐ߫ ߁߉߅߂ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߣߴߊ߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߝߎߟߑߜ߭ߊ߲ߛߌߏ߫ ߓߊߕߌߛߑߕߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ߸ ߡߍ߲ ߠߊߥߟߏ߫ ߘߊ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߁߉߅߉ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫ ߞߎߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߆ ߕߏ߰ߝߏ ߓߟߏ߫߸ ߞߎߓߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߛߋ߲߬ߝߍ߫߸ ߡߍ߲ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߫ ߡߙߊ ߓߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߝߌߘߍߟ ߞߊߛߑߕߙߏ߫ ߡߙߊ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߦߙߐ ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߬ߞߘߐ߬ ߞߟߍ (ߞߟߍ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲) ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߕߍ߫߸ ߝߕߌߝߏߘߏ߲߫ ߞߟߍ ߝߊ߲߭ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߎߓߊ߫ ߡߛߌߟߌ߫ ߞߏߖߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߁߉߆߂ ߟߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߡߊ߬ߖߌ߮ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߞߎߓߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߁߉߉߀ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߛߎ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߂߀߀߈ ߠߊ߫߸ ߝߌߘߍߟ ߞߊߛߑߕߙߏ߫ ߓߙߐߕߐ߫ ߘߊ߫ ߞߎߓߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߐ߫ ߛߊ߲߬ ߄߉ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫߸ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߙߊ߬ߎߟ ߞߊߛߑߕߙߏ߫ ߟߊ߫.

ߞߎߓߊ߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߕߜߋ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߙߌߞߛߌߟߞߊ߫ ߟߋ߬ߣߌ߲߬ߣߌ߲ߠߞߊ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߫ ߞߊߝߏ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߫ ߞߙߎߞߊ ߢߍߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊ߫. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߠߌ߲߬ߞߏ ߞߎ߲߬ߠߊߛߘߌ߬ߟߌ (ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߓߟߐߟߐ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬) ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߟߊ߫ ߞߎߓߊ߫; ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߊ߫ ߓߐߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߞߎߓߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߎ߮ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߣߊ߬ߦߊ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߟߊ߫.

ߞߎߓߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߊߡߍߙߞߌ߬ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߓߟߏߡߊ߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߌߦߊߥߙߍߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߟߎ߫ ߝߘߏ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎ߲߭ ߝߘߏ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߦߏ߫ ߕߊߌߣߏ ߛߌߓߏߣߋ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߫߸ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߥߙߎߣߍߦߊ ߥߛߎ߬ߖߊ߲ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߓߟߏߡߐ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ߫ ߘߐߜߙߐ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߕߍ߫ ߛߋ߬ߞߘߐ߬ ߞߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

ߞߎߓߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߜߘߌߛߌߓߊ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞ߇߇ (G77)߸ ߛߝߊߓߊߟߌ ߕߏ߰ߝߏ (the Non-Aligned Movement)߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߸ ߞߙߊߌߓߎ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߫߸ ߊ.ߟ.ߓ.ߊ (ALBA)߸ ߊ߬ ߣߴߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߝߣߊ߫. ߥߊ߯ߕߌ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߕߊ߲߬߸ ߞߎߓߊ߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߕߜߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߞߍ߲߰ߠߌ߲߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ ߟߋ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋߞߏߦߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ߸ ߦߏ߫ ߟߌߞߐ߮߸ ߖߊ߲߬ߓߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߝߋ ߟߎ߫. ߞߎߓߊ߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߘߝߐ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫—ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߫ ߡߙߊ ߢߝߍߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߐߝߍߟߊ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫—ߡߍ߲ ߟߌ߬ߤߟߊ ߞߊߝߌ߬ߛߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߘߋߣߍ߲߫ ߞߛߊߙߊ ߣߌ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫.