ߞߌ߬ߘߊߟ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߌ߬ߘߊߟ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬߬ߓߍ߲߫ ߁߅߁ ߄߅߀ ߟߊߝߏ߬ ߟߊ߫.

ߞߌ߬ߘߊߟ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߡߊ߬ߟߌ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߕߐ߮ ߓߊߖߎKidal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߞߌ߬ߘߊߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߉°߅߈′߂߄″N ߀°߄߄′߄߉″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Mali/Kidal.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߎ߲ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߬ߥߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊߖ߭ߥߊߘ ߟߊߕߟߊߟߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߕߏ߰ߝߏ ߦߋ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߡߍ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊߣߍ߲ ߊߖ߭ߥߊߘ ߘߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߆ ߂߀߁߂ ߟߊ߫. ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߏ߬ ߡߊ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߲߬ߛߊ߬ߙ ߘߌ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߍߡ ߍ߲ߣ ߍߟ ߊ (ߍߡߍߣߍߟߊ)߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߂߀߁߃ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߊߕߟߊ߫. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߛߏ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߘߊߟ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߬ߥߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊߖ߭ߥߊߘ ߟߊߕߟߊߟߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߕߏ߰ߝߏ ߦߋ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߡߍ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊߣߍ߲ ߊߖ߭ߥߊߘ ߘߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߆ ߂߀߁߂ ߟߊ߫. ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߏ߬ ߡߊ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߲߬ߛߊ߬ߙ ߘߌ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߍߡ ߍ߲ߣ ߍߟ ߊ (ߍߡߍߣߍߟߊ)߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߂߀߁߃ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߊߕߟߊ߫. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߛߏ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߘߊߟ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊ߲߭ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߘߊߟ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߕߎ߲ߓߎߞߑߕߎ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߬ߏ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߗ߭ߍߙ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߑߗ߭ߋߙߌ߫ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߞߌ߬ߘߊߟ ߦߋ߫ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲߬ߞߏ߬ ߓߊ߲ߘߊ ߓߊ߲ߘߊߖߌ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߄߅ ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߆߇ ߆߃߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀0߉ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ %߃߀ ߦߋ߫ ߕߎߥߊߙߍߞߌ (ߓߏ߬ߙߌ߬ߘߊ߯ߡߍ) ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߐ߲ߢ߭ߊߢߌ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߁߉߉߀ ߟߊ߫. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߏ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߘߊߟ߸ ߕߋߛߊߟߌߕ߸ ߊ߬ ߣߴߊߜ߭ߋߟ-ߤߐߞ.

ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߌ߬ߘߊߟ ߓߊ߯ߙߘߊ ߞߟߏߡߊ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߓߌߦߊ߲ߡߙߊ (ߓߊߜ߭ߊ߲߫ ߡߙߊ)߸ ߛߌ߬ߦߊ߬ߞߌ߬ߦߊ (ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ߞߏ) ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ. ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߘߐߖߊ߬ߥߏ߬ߕߊ ߓߘߊ߫ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߊߞߋ߲߬ߛߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߠߋ߬߸ ߝߏ߲߬ߘߏ߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬߸ ߓߊ߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲߬ߞߏ ߘߐ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߎߥߊߙߍߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߟߌ ߝߛߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߬߸ ߁߉߆߃-߁߉߆߄ ߊ߬ ߣߌ߫ ߁߉߉߀-߁߉߉߁. ߕߊߡߊ߲ߙߛߍߕ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߆ ߁߉߉߁ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߘߊ߫ ߞߌ߬ߘߊߟ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߟߊ߫ ߞߛߊߞߊ (ߘߋߞߙߋ) ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߈ ߁߉߉߁ ߠߊ߫. ߂߀߁߁ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߕߎߥߊߙߍߞߌ߫ ߞߙߎ߫ ߜߘߍ߫߸ ߊߖ߭ߥߊߘ ߟߊߕߟߊߟߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߕߏ߰ߝߏ (ߊ.ߟ.ߝ.ߕ) ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߕߏ߰ߝߏ ߏ߬ ߞߊ߬ ߊߖ߭ߥߊߘ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫ ߂߀߁߂߸ ߞߌ߬ߘߊߟ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߡߊ߫ ߡߊߟߐ߲߫.

ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߊߖߎߡߊ ߦߋ߫ ߕߎߥߊߙߍߞߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߎ߬ߕߘߎ ߣߌ߫ ߓߎ߬ߕߐ߫ ߛߌߦߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߖߎ ߦߋ߫ ߓߍߙߑߓߍߙߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߦߋ߫ ߕߝߌߣߊߜ߭ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.ߓߎ߬ߕߘߎ߬ߣߌ߬ߓߎ߬ߓߐ߬ߦߊ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߍߗߏ߮ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߜߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߙߎߣߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߛߎߡߊ߲߫ ߞߌ߬ߘߊߟ ߕߊ ߡߊ߬: ߊߜ߭ߍߟ-ߟߐߞ߸ ߕߋߛߊߟߌߕ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߖ߭ߥߊߕߋߣߌ߫.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߙߊߛߌ߰ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߌ߬ߘߊߟ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߟߊߡߌߣߌ߲

ߞߌ߬ߘߊߟ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߍߙߑߞߟߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߛߏ߫ ߁߁: