ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ

ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ، ߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߯ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߓߏߕߛ߭ߌߦߊ ߘߌ߫، ( ߞߡߊߦߍߙ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា)، ߏ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߛߊ߲ߛߌߞߙߌߕߌ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߞߊ߲ߓߏߖߘߌߛߌ߫ (कम्बोजदेश). ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊߖ߭ߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߘߊ߲߬ߓߐߣߌ߲߫ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫، ߟߊ߬ߥߏ߬ߛߌ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫،ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫، ߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߖߌߘߏ߯ߘߎ߮ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬، ߡߌ߲ߜ߭ߏߣߜ߭ ߓߊ ߟߋ߬ ߜߟߌߦߊߣߌ߲߫ ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߡߊ߬ ( ߞߡߊߦߍߙ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ទន្លេធំ ߥߟߊ߫ ߓߊ ߓߟߋߓߟߋ) ߣߌ߫ ߕߎߣߑߟߌ ߘߊ߬ߟߊ ( ទន្លេសាប، " ߖߌ߫ ߘߎߡߊ߲ ߘߊ߬ߟߊ).

ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, ߖߡߊ߬ߣߊ, constitutional monarchy, realm
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊߖ߭ߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߉ ߣߍߣߍߓߊ 1953 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߫ ߢߍߘߊߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, le Royaume du Cambodge, Kingdom of Cambodia, 柬埔寨王國, कम्बोडिया की राजशाही ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎកម្ពុជា ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲🇰🇭 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߊߦߟߍߡߊ߲kɑmˈbɔtʂɔ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊKhmer people, Chams, Chinese people, Vietnamese people ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲Buddhism, ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ, ߌߛߟߊߞߊ, animism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߞߡߊߦߍߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌNokor Reach ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߖ߭ߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߔߏߣߏ߲ ߔߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+07:00, Asia/Phnom_Penh ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߢߊ߫ߊߖ߭ߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߂°߃߀′߀″N ߁߀߅°߀′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߁߃°߂߂′߁″N ߁߀߇°߃߇′߃߉″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߁߄°߄߀′߄߈″N ߁߀߇°߃߃′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߁߀°߂߄′߁߆″N ߁߀߄°߂߉′߅߄″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߁߃°߃߂′߁߆″N ߁߀߂°߂߀′߁″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Cambodia.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Phnom Aural ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ߕߊߦߌߘߎ߯ ߖߌߘߏ߯ߘߎ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentconstitutional monarchy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫King of Cambodia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Norodom Sihamoni ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊPrime Minister of Cambodia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Hun Manet ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬Parliament of Cambodia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲National Bank of Cambodia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Currencyriel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬Laos, Thailand, ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎNEMA 1-15, Europlug, BS 1363 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲Internet censorship ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagCambodia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.kh ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Cambodia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armsRoyal Coat of Arms of Cambodia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Cambodia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫not-free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Cambodia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊBuddhism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Open data portalOpen Data Cambodia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Cambodia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Cambodia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂456 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+855 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ119, 117, 118 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GS1 country code884 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeK ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits514, 515 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇰🇭 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Cambodia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ
ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲
ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߡߊ߬ߛߙߋ
ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ
ߝߊ߬ߛߏ ߡߊ߬ߛߙߋ ( ߞߡߊߦߍߙ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្)

ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ : ߞߊ߲ߓߏߖߌ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ

ߘߎ߰ߞߟߏ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߖߌߘߏ߯ߘߎ߮ ( ߀ ߞ߂)
ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߁߈߁ ߀߃߅
ߞߎߓߋߘߊ ߔߏߣߏ߲ߔߋ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߞߡߊߦߍߙ ߞߊ߲
ߡߐ߰ߡߊ߬ߘߊ߲ ߁߅ ߁߃߅ ߁߆߉ ( ߂߀߁߃)
ߛߌ߭ ߕߍߡߊߞߊߒߞߋ ߆߈.߉߈߁ ( ߂߀߁߆)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮
ߡߙߊ߬ߞߊߒߞߋ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߡߊ
ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߙߏߘߏߡ ߛߌߤߊߡߏߣߌ߫
ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߤߎߣ ߛߋߣ
ߟߥߊߟߌߘߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߞߎߡߊߓߏ߲
ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ
ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉ ߁߉߅߃
ߞߣߐߟߊ ߥߟߏߒߘߐ ߢߊ߲ߞߌߛߊ߲ (pib)
ߓߙߍ߬ߦߊ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߟߊ߫ ߂߂،߁߅߈،߂߀߉،߅߀߂،߆߃߉߁ ( ߂߀߁߇)
ߊ߬ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߊ߬ ߆߄،߃߀߂،߇߁߈،߀߁߂ (߂߀߁߇)
ߦߙߋߞߋ ߢߍ ߘߟߊ߫ ߄،߀߁߇،߅߇߁
ߞߣߐߟߊ ߥߟߏߒߘߐ ߕߐ߯ߟߊ
ߦߙߋߞߋ ߢߍ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߟߊ߫ ߁،߃߈߄
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߦߟߍ߬ ߢߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߇.߀ % ( ߂߀߁߆)
ߓߙߍ߬ߦߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߟߊ߫ ߁߁،߇߈߀،߃߅߆،߀߀߄ (߂߀߁߇)
ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ
ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ ߀.߅߈߂ (߂߀߁߇)
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ ߛߌ ߛߊ߲߬ ߁߈
ߟߐ߲ߕߊ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬
ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߙߋߦߊ߯ߟ
ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߝߙߍߕߍ ߁߁߉ ( ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ

߁߁߇ ( ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ)

߁߁߈ ( ߛߏ ߡߊ߬ߞߊߘߊ߲)

ߓߟߐߟߐ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ kh
ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ +߈߅߅
ߞߍߦߙߐ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߡߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫، ߣߙߏߘߏߡ ߛߌߤߊߡߏߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫. ߔߏߣߏ߲ߔߋ߲߫ ߠߵߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߣߴߊ߬ ߛߏ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߘߌ߫، ߌߞߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲ߘߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫، ߛߌߦߌ߯ߡ ߙߋߓ ߛߏ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ( ߊ߲ߜ߭ߑߞߏ߯ߙ ߥߊߔ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߦߙߐ߫)، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ ߘߌߦߊ ߘߌ߫، ߓߕߊߡߑߓߊߡߜ ߛߏ ߟߋ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߛߏ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߟߐ߬ ߓߐ߫ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߌߦߊߣߏߞߋߝߌ߯ߟ ߟߋ߬ ߞߐ߬ ߘߊߝߍ߬ ߦߙߐ߫ ߘߌ߫، ߘߊ߲ߞߊ߲ߓߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌߘߊ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬.

ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲    ߁߈߁ ߀߃߅ ߟߋ ߘߌ߫، ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߙߍ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߁߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߡߊߦߍߙ ߛߌߦߊ ߘߐ߫، ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ "ߞߊ߲ߓߏߖߌߞߊ" ߥߟߊ߫ "ߞߡߊߦߍߙ"، ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߊ߲ߓߏߖߌߞߊ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߡߊߦߍߙ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߲ߓߏߖߌߞߊ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߓߎߗ߭ߌߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߡߐ߰ ߦߙߌߞߓߊ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߛ߭ߌ߯ߣߌߥߊ߫ (ߛ߭ߌߣ) ߞߊߓߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߣߌ߫  ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߞߊߓߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߏ߬ ߓߊߕߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ ߡߊ߲߫ ߛߌߦߊ߫.

ߘߎ߰ ߕߍ߬ߟߍ߲߬ ߛߣߍ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ ߘߌ߫،ߓߊߏ߬ ߸ ߛߍ߬ߣߍ ߟߵߊ߬ ߡߐ߱ ߅߉% ߓߊߟߏ߫ ߘߌ߫ ( ߡߊ߬ߟߏ ߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߎ߲߭ ߘߌ߫) ߝߊ߰ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ ߣߌ߫ ߜߊߙߊ߲߫ ߟߐ، ߓߊߏ߬ ߸ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߕߊ߯ ߊ߲ߜ߭ߞߏߙ ߥߊߕ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߙߌߞߊ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߄ ߘߐ߫. ߛߊ߲߬ ߂߀߀߅ ߟߊ߫، ߕߊߕߟߎߡߊ ߣߌ߫ ߥߊߦߌ߲ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߖߌߞߘߐ، ߏ߬ ߞߏ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߠߞߊߟߌߦߊ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߐߛߏߘߏ߲߬ߜߊߟߌ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߎߡߦߊ߫ ߘߊ߫ ߝߏ߫ ߂߀߁߁ ߠߊ߫.

ߊ߬ ߕߐ߮ ߓߐߛߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߏ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߛ߭ߌߦߊ ߦߋ߫ ( កម្ពុជា) ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߯ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߞߡߊߦߍߙ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߞߊ߲ߓߏߕߛ߭ߌߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߡߊߦߍߙ ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߘߐߓߊ ߘߌ߫ (( ߞߊ߲ߓߏߖߊߘߌߛߊ कम्बोजदेश " ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߘߎ߱")). ߞߊ߲ߓߏߖߊ ߕߐ߯ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߛߌߞߙߌߕߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߓߏߖߊߛߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߤߌ߲ߘߌ߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߟߐߝߟߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߕߐ߮ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߸ ߞߊ߲ߓߏ ߛߝߊߦߊ߲ߓߏߝߊ، ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߙߍߘߌߝ߭ߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߓߌߖ߭ߌ ߘߌ߫. ߓߙߌߦߊߙߕߌߛ߭ߣߊߕߏߛ߭ߞߊ ߞߊ߲ߓߏߕߛ߭ߌߦߊ ߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ " ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߌ߫". ߞߎߡߊߘߋ߲ ߏ߬ ߓߐߛߎ߲ ߧߋ߫ : ߓߙߌߦߊ ߦߋ߫ (" ߛߊߣߌ߲ߡߊ" ߘߌ߫) ، ߙߕߌߛ߭ߌ ߦߋ߫ " (ߡߊ߲߬ߛߊ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ" ߘߌ߫، ߛߊ߲ߛߌߞߙߌߕߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫) ߊߣߊ ( ߓߊ߯ߟߌߦߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߯ߣߊ، " ߡߊ߬ߙߊ ߥߟߊ߫ ߢߍߡߌߘߊ" ߥߟߊ߫ ߛߊ߲ߛߌߞߙߌߕߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫)، ߕߏߛ߭ߞߊ ߦߋ߫ ( ߕߏߛ߭ߊߞߙߊ ߛߊ߲ߛߌߞߙߌߕߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ " ߞߊߟߌߦߊ" ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫). ߕߐ߯ ߡߍ߲ ߠߊߓߊ߯ߣߍ߲߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊߞߍ߭ ߸ ߌߞߏ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߞߊߒߞߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ : ߓߙߊߕߋ߯ ߞߊ߲ߓߏߕߛ߭ߌߦߊ ߘߌ߫ ( ߞߡߊߦߍߙ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ប្រទេសកម្ពុជា)، ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ߞߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬ "ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߖߡߊߣߊ" ߘߌ߫. ߓߙߊߕߋ߯ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ " ߛߏ ߥߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ" ߘߌ߫، ߊ߬ ߛߌߟߓߊ ߞߊ߲߫ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߡߊߦߍߙ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ : ߛߊߙߎ߬ߞ ߞߡߊߦߍߙ ߘߌ߫ ( ߞߡߊߦߍߙ ߞߊ߲ ߘߐ߫ : ស្រុកខ្មែរ)، ߡߍ߲ ߞߘߐ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ߞߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬" ߞߡߊߦߍߙ ߘߎ߱" ߘߌ߫. ߛߊߙߎ߬ߞ ߞߡߊߦߍߙ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߡߏ߲߮-ߞߡߊߦߍߙ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߘߐ ߞߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߓߙߊߕߋ߯ ߞߘߐ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߐ߰ߡߊ߲߫ ߏ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߦߊ߬ߓߟߏߡߊ߬ ، ߜߋ߲߭ (ߙߊ) ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߡߊߦߍߙ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߠߊ߬ߓߊ߲ ߠߊ߫ ߞߡߊߦߍߙ ߛߓߍߛߎ߲ ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߝߐ߫ ߡߊ߲߫ ߛߌߦߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߡߊߦߍߙ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫، ߞߊ߬ߓߌ߯ ߸ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߣߊ߲ (߁߉߲) ߠߊ߫. ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߮ ߓߘߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߕߊ߭ ߡߊ߬ ، ߞߵߊ߬ ߛߓߊߓߎ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߬ߝߐ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߕߐ߮ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ : ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ ߣߴߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߛߊ߲߬ ߁߉߅߄ :

ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߸ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ ߡߙߊ߬ߞߊߒߞߋ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߁߉߅߃ ߟߊ߫ ߸  ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߇߀ ߟߊ߫.

ߞߡߊߦߍߙ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߟߏߣ ߣߏߟ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߣߴ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߣߐ ߞߊ߬ ߁߉߇߀ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߇߅ ߟߊ߫.

ߞߊ߲ߓߏߛ߭ߌߦߊ ߓߍ߯ߦߟߊߞߊ ߞߡߊߦߍߙ ߥߎߟߋ߲ ߘߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߖߌ߲߬ߓߊ߲ ߞߘߐ߫ ߁߉߇߅ - ߁߉߇߉.

ߞߊ߲ߓߏߛ߭ߌߦߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߌ߬ߙߌ߬ߘߌ߬ߡߊ ߸ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߍ߲ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲߫ ߕߘߍ߬ ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߣߐ߫ ߁߉߇߉ - ߁߉߈߉.

ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ( ߕߐ߮ ߏ߬ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߣߌ߲߫ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߸ ߝߏ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߵߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߐ߫) ߞߐߟߐ߲ߝߍߟߊ ߞߙߎߝߊ ߖߎߙߊ߲ߣߍ߲ ߞߐ߫ ، ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲ ߘߌ߫ ߁߉߈߉ - ߁߉߉߃.

ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߸ ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߐ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߦߊ߬ ߞߊߒߞߋ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߁߉߉߃ ߟߊ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߦߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߸ ߝߏߣߊߣ ߣߌ߫ ߛ߭ߕߌߟߊ߫ ߤߌ߲ߘߏߛߕߌߣߌ߲ ߘߌ߫، ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߝߟߐ (߁߭) ߟߊ߫، ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߡߊߦߍߙ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߣߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ (߆߲) ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ ߘߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߏ߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߣߌ߫ ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߘߎ߱ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߕߊ߬ ߢߍߣߍ߲ߎ߲، ߊ߲ߜ߭ߞߏߙ ߥߊߕ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߞߓߊߡߊ ߟߐ߬ ߟߊ߫ - ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߐ߬ߟߌ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߓߊߞߏߓߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ -  ߛߊ߲߭ ߁߄߃߁ ߠߊ߫ ߸ ߛߌߦߊ߯ߡߌߞߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߏ߭ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߬، ߛߌߦߊ߯ߡߌߞߊ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߝ߭ߋߕߌߣߊߡߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߊߦߌߘ߯ߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ ߖߊ߲߫ ߞߘߐ، ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߬ ߛߋߦߌ߲ߣߊ߲ (߁߈߲) ߕߍߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ ߞߐ߰ ߘߐ߬ߝߐ ߦߋ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߦߙߐ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߘߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫  ߡߌߞߎ߲ߜ߭ ߓߊ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߛߌߕߌ߲ߜ߭ ߕߌߙߌ߲ߜ߭ ߣߌ߫ ߞߙߊߕߋ߯ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߏߕߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߊ߲߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߕߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ ߞߏ ߘߐ߫، ߘߊ߬ߟߎ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߗߍߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߍ߬ ߕߜߋ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲߫ ߞߊߘߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߤߟߏߛߣߌߞߊ ߥߎ߬ߛߎ ߟߊ߫: ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߟߊ߲߬ߜ߭ ߛߓߌߣߌ ߞߙߎ߬ߝߊߟߊ߲ ߠߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߗߍߞߘߐ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫…

ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊ߲ߜ߭ߑߞߏ߯ߙ ߣߌ߫ ߊ߲ߜ߭ߑߞߏߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫

ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߣߌ߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߕߍߟߊ߫ ߘߐ߫، ߝ߭ߏߣߊߣ ߣߌ߫ ߛ߭ߕߌߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊߘߍ߬ ߤߌ߲ߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ. ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߡߊߦߍߙ ߛߌߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߛߊ߲߬ ߂߀߀߀ ߢߐ߲߰ ߞߘߐ߫، ߤߌ߲ߘߌ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߣߌ߫ ( ߛ߭ߌߣ) ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߕߏ߫ ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߡߊ߬، ߣߐ߬ ߕߴߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߣߌ߫ ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߥߏ߬ߛߌ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߞߡߊߦߍߙ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߣߊ߲ (߉߲) ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫  ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߛߓߊߣߊ߲ (߁߃߲) ߠߊ߫، ߓߎߗ߭ߌߦߊ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߛߓߊߣߊ߲ (߁߃߲) ߠߊ߫ ߘߊ߯ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߙߌߟߊ߲߬ߞߊ߬ ( ߛߙߌ߫ ߟߊ߲߬ߞߊ߬). ߣߊߡߎ߲ ߓߊߟߏ߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߒߞߘߐ߫. ߤߊߟߌ߬ ߣߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߡߊߦߍߙ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߵߊ߬ ߞߕߐߙߐ߲ߘߓߐ߫ ،ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ (߁߅߲) ߠߊ߫. ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߕߘߍ߬ ߊ߲ߜ߭ߑߞߏ߯ߙ ߟߋ߬، ߞߎߓߋߘߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߛߋ߫ ߕߎߡߴߊ߬ ߤߏߞߌ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߡߐ߱ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߢߐ߲߰ ߘߌ߫. ߊ߲ߜ߭ߑߞߏ߯ߙ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߘߐ߫، ߊ߲ߜ߭ߞߏߙ ߥߊߕ ߟߋ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߓߘߍߓߘߍ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߞߊ߬ߞߘߐߞߘߐ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ.

ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߥߎ߬ߛߎ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߐߝߍ߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫، ߟߏߕߋ߯ߦߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߵߊ߲ߜ߭ߑߞߏ߯ߙ ߞߏ߲ߛߏ߲ߧߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁߄߃߂ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߛߓߊߓߎ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߟߌ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߖߎߙߊ߲ ߣߌ߫ ߗߌߙߏ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ ߞߎߓߋ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߟߝ߭ߏߞߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߞߎߘߊ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߞߘߐ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߖߌߞߊ߲߫ ߖߎߟߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߡߊ߬ߝߟߍ߬ߟߌ ߏ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߯ ߦߌߟߊ߫ ߖߊ߲ ߘߐ߫، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߞߍ߬ߟߍ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߯ ߘߊ߫ ߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߏߕߋ߯ߦߊ߫ ߣߌ߫ ߝ߭ߋߕߌߣߊߡߌߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߓߐ߬ߣߐ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߟߝ߭ߏߞߌ߫ ߓߋ߬ ߛߊ߲߭ ߁߅߉߄ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫. ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߛߓߊ߬ ߞߘߐ، ߞߡߊߦߍߙ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߟߏߕߋ߯ߦߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߎ߲ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫.

ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߤߌ߲ߘߌ߫ ߛ߭ߌߣ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߞߡߊߦߍߙ ߥߎߟߋ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߡߊߦߍߙ ߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊߓߊ߲ ߣߌ߫ ߞߏߘߐߦߟߍߡߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߛߊ߬ߦߌ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߡߊ ߡߊ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊߒߞߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߙߎ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߰ߡߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲ߞߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߓߍߘߊ ߘߐ߬ߕߙߊ߬ߟߌ߬ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߲߬ߝߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߲ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߕߐ߭ ߞߐ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫