ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ

ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ( ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߞߊ߲ ߘߐ߫ : Việt Nam) ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߟߏߡߊ߬ ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߍ߬ߟߊ߬ߞߊ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߘߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߸ ߕߏ߲߯ߜ߭ߌ߯ߣ ߖߌߘߏ߯ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߣߌ߲߫ ߓߊ ߝߍ߬، ߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߟߋ߬ ߤߊߣߏߌ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߤߌ߲ߘߌ ߛߌ߯ߣߌ߲߫ ߕߌ߲ ߠߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫، ߛߌ߯ߣߌ߲߫( ߛ߭ߌߣ) ߦߴߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫،ߕߏ߲߯ߜ߭ߌ߯ߣ ߖߌߘߏ߯ߘߎ߮ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫، ߟߊ߬ߥߏ߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫، ߊ߬ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߤߐߛ߭ߡߌߣ ߥߟߊ߫ ߛߊߦߌߜ߭ߏߣ ߘߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊ߯ߦߌߝߏ߲ߜ߭.

ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, communist state, ߖߡߊ߬ߣߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊߖ߭ߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ, Mainland Southeast Asia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߂ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ 1976, ߂ ߕߎߟߊߝߌ߲ 1945, 1804 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Socialist Republic of Vietnam, Việt Nam, République socialiste du Vietnam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎViệt Nam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲🇻🇳, VN ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲Buddhism, ߝߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ, ߔߙߏߕߍߛߑߕߊ߲ߦߊ, Caodaism, Hòa Hảo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Nanyue ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌTiến quân ca ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊculture of Vietnam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc, Independence – Freedom – Happiness, Независимост - свобода - щастие, Annibyniaeth – Rhyddid – Hapusrwydd ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߖ߭ߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊHanoi ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+07:00, Asia/Ho_Chi_Minh ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߆°߀′߀″N ߁߀߈°߀′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߁߂°߃߈′߅߄″N ߁߀߉°߂߇′߄߂″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߂߃°߂߂′߄߈″N ߁߀߅°߁߉′߄߈″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߈°߃߃′߄߅″N ߁߀߄°߄߉′߅߃″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߂߂°߂߄′߃″N ߁߀߂°߈′߃߈″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Vietnam.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Fansipan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲South China Sea ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentߞߊ߬ߝߏ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲, single-party system, ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫President of Vietnam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Võ Văn Thưởng ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊPrime Minister of Vietnam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Phạm Minh Chính ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߮Government of Vietnam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߕߐ߲߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲State Bank of Vietnam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyVietnamese đồng ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬People's Republic of China, ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫, Laos ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎNEMA 1-15, Europlug, BS 1363, Schuko ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊProvisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam, North Vietnam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊĐại Việt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫Vietnamese studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://vietnam.gov.vn/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttp://68k.news/index.php?section=nation&loc=VN&lang=VI ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagViệt_Nam, Vietnam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.vn ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Vietnam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armsEmblem of Vietnam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Vietnam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫not-free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Vietnam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Vietnam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Vietnam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂452 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+84 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Trunk prefix0 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ113, 115, 114 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GS1 country code893 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeVN ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits574 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇻🇳 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Vietnam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ
ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߖߏ߲߬ߖߏ߲
ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߡߊ߬ߛߙߋ
ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߝߊ߲߲߬߬ߝ ߘߊ
ߝߊ߬ߛߏ ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ - ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ - ߢߊߛߎߡߊ
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ
ߘߎ߰ߞߟߏ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮
ߦߟߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߛߌ߯ߣߌ߲߫ ߓߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ( ߜߟߊ߬ߜߟߊ ߀)
ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߃߃߁ ߆߉߀ ߞ߂
ߖߌ ߞߛߊߞߊ ߁،߃
ߞߎߓߋߘߊ ߤߊߣߏߌ߬
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߞߊ߲
ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߐ߮ ߝ߭ߋߕߌߣߊߡߌߞߊ
ߡߐ߰ߡߊ߬ߘߊ߲ (߂߀߀߉ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁) ߡߐ߱ ߈߅ ߇߈߉ ߅߇߃
ߢߐ߬ߢߐ ߓߙߍ߬ߦߊ ߂߅߉ ߡ/ߞ߂
ߛߌ߭ ߕߍߡߊߞߊߒߞߋ ߡߐ߱ ߇߆.߂߅߃ ( ߂߀߁߆)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮
ߡߙߊ߬ ߞߊߒߞߋ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߘߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߸ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊߒߞߋߦߊ
ߞߊ߲ߕߌ߮
ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ
ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ
ߞߙߎߞߊ ߘߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮
ߞߎߡߊߓߏ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߕߌ߮ ߞߙߎߞߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ
ߟߥߊߟߌߘߊ ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮
ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ
ߥߙߎߣߍߦߟߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬
ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߁߉߇߆/ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂
ߘߊߦߋ ߝ߭ߋߕ ߛߌ߲ߘߌ ߁߀߅߄
ߘߍߘߍ߲ߒߝߍߦߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߍ߬ ߁߈߅߃ - ߁߈߈߃
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ - ߁߉߄߅
ߞߍߞߋߟߋ߲ߘߌ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߃߀ - ߁߉߇߅
ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁߉ - ߁߉߈߀
ߞߣߐߟߊ ߥߟߏߒߘߐ ߢߊ߲ߞߌߛߊ߲ (pib)
ߕߎ߬ߡߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߣߍ߲ ߂߀߀߈
ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߘߟߊ߫ ߥߟߎߡߊ߫ ߂߄߀. ߇߅߇$
ߊ߬ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߊ߬     ߘߟߊ߫ ߆߄߈ ߇߄߂ ߂߂߈ ߉߃߅
ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲ ߂،߇߉߃ $
ߞߣߐߟߊ ߥߟߏߒߘߐ ߕߐ߯ߟߊ
ߕߎ߬ߡߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߣߍ߲ ߂߀߀߈
ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߘߟߊ߫ ߥߟߎߡߊ߫ ߈߉.߈߂߉$
ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲ ߁،߀߄߂$
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߦߟߍ߬ ߢߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߆.߂ % (߂߀߁߆)
ߛߐ߬ߘߐ߲ ߓߙߍ߬ߦߊ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߟߊ߫ ߄߉ ߀߇߅ ߅߆߇ ߈߁߂ (߂߀߁߇)
ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ
ߛߊ߲߭ ߂߀߀߇
ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ ߀،߇߂߅
ߦߌߟߡߊߦߊ ߕߍߡߊ߬ (߁߁߆)
ߓߊ߯ߙߓߊߟߌߦߊ ߂% (߂߀߁߄)
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬-ߞߣߐ-ߛߌ ߛߊ߲߬ ߁߆
ߘߐ߬ߢߐ߲߬ߠߌ߬ ߛߌ
ߟߐ߲ߕߊ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬
ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߘߏߣߜ߭ VND
ߖߏ߯ߙߏ ߓߙߍ߬ߦߊ ߄.߇% (߂߀߁߆)
ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߙߍߕߍ ߁߁߃ ( ߕߐ߲ߓߟߏߡߟߊ)

߁߁߅ (ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߊߛߏ)

߁߁߄ ( ߛߏ ߞߣߐ߬ߜߍ߬ߠߊ)

ߓߟߐߟߐ ߡߊ߬ߛߙߋ vn
ߞߍߦߙߐ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ
ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߡߊ߬ߛߙߋ +߈߄

ߊ߬ ߕߐ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߦߊ ߟߏ߲ߜ߭ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸ "ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ" ( ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߞߊ߲ ߘߐ߫ : vjə̀tnam‏) ߦߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߮ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߟߏߡߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߈߀߄، ߏ߬ ߦߋ߫ " ߣߊߡ ߝ߭ߋߕ" ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ( 越 ( ߝ߭ߋߕ ߥߙߏ߬ߘߎ߮)، ߡߍ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߞߘߐߞߘߐ ߥߎ߬ߛߎ ߟߊ߫. ߛߊ߲߬ ߁߈߃߉ ߟߊ߫ ߸ ߡߌߣ ߡߊߣߜ߭ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫" ߘߊߦߌ ߣߊߡ" ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ : " ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߓߊ ߥߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߜߌߟߌ߲"، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߐ߮ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫" ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ" ߕߐ߯ ߞߘߐ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߛߊ߲߬ ߁߉߄߅ ߟߊ߫

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߎ߬ߛߎ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߙߍ ߥߎ߬ߛߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߘߐ߲ ߝߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߤߌ߲ߘߌ߫ ߛߌ߯ߣߌ߲߫ ߞߟߍ߬ ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߋ߬ߞߘߐ߬ ߞߟߍ ߣߐ߭ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߓߍߘߊ ߘߐ߬ߕߙߊ߬ߟߌ߬ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߟߏߞߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߞߊ߲߫ ߖߎߟߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߓߐߘߌߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲ߝߌ߲ߓߐߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߛߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߠߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߍߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]