ߥߏߡߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߥߏߡߋ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߏ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߣߌ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߁߂߈߂߈ ߘߌ߫ ߂߀߁߄ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫. ߞߎߘߍ߫ ߅߂ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߛߏߞߣߐߟߊ ߕߍ߫߸ ߥߏߡߋ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߌ߫ ߁߉߈߀ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߠߋ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.