ߜߍ߭ߞߍ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߜߍ߭ߞߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߏ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߣߌ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߞߎߘߍ߫ ߄߀ ߣߵߊ߬ ߣߌ߫ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߛߏߞߣߐߟߊ ߕߍ߫ ߓߋ߯ߟߊ߫ ߛߌߟߊߞߎ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߟߐ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬.