ߊߝߑߙߊߡ ߣߏ߯ߡ ߛ߭ߏߡߛߑߞߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߊߝߑߙߊߡ ߣߏ߯ߡ ߛ߭ߏߡߛߑߞߌ߫
Noam Chomsky portrait 2017 retouched.png
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Noam Chomsky ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Noam Chomsky ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Noam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌChomsky ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߇ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1928 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊEast Oak Lane ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬William Chomsky ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊCarol Chomsky ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬Aviva Chomsky ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߮ߙߊ߫ ߘߌߦߊMassachusetts Institute of Technology ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊprofessor ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߏ߰ߝߏatheism, anarcho-syndicalism, New Left, anti-war movement ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊanarcho-syndicalism, libertarian socialism, antimilitarism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߯ߓߘߊ ߖߐ߲ߓߐ߲ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߞߏ߲߬ߓߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Student ofZellig S. Harris ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߎTucson ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊPennsylvania, ߞߊ߲ߓߙߌߖ, Tucson ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊJewish people, Ashkenazi Jews ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲agnosticism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫Manifest in support of Barcelona in Common, International endorsement letter to the people of Barcelona in support of Ada Colau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߞߘߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫Massachusetts Institute of Technology Libraries ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲Chomsky-Piaget debate ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ˈnoʊm ˈtʃɒmski ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Time periodcontemporary philosophy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://chomsky.info/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊߝ߭ߑߙߊߡ ߣߏ߯ߡ ߛ߭ߏߡߛߑߞߌ߫ ( Avram Noam Chomsky) ( ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߇ / ߁߉߂߈ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫) ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߡߍߙߞߌߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߐ߲ߞߏ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߕߞߌߦߊ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߕߏ߰ߝߏ . ߛ߭ߏߡߛߑߞߌ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫  ߡߛߊߛ߭ߏߛߑߕߌߛ ߟߐ߲ߞߏߘߐߦߊ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߋ߬  ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߬ ߞߎߛߊ، ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߅߀ ߓߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬. ߞߵߏ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫، ߛ߭ߏߡߛߑߞߌ߫ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߞߍ߬ߙߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߞߝߊ߬ ߁߀߀ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ ߟߊ߫ ߛߙߍߘߍ ߗߏ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߛߊ߲߬ ߁߉߉߂ ߟߊ߫، ߛߙߋߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛ߭ߏߡߛߞߌ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߦߙߌߡߊߛߙߋ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߣߊߡߊ ߦߋ߫، ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߁߉߈߀ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߉߂ ߟߊ߫، ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߈߲ ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߙߌߡߊߛߙߋ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬. ߛ߭ߏߡߛߑߞߌ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊߣߍ߲߫ ߞߎߛߊ߲ ߠߋ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߂߀߀߅ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ (ߖߊ߯ߓߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊߣߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲) ߘߌ߫.

ߛ߭ߏߡߛߑߞߌ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ " ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߞߊ߬ߞߎߘߊߞߎߘߊߡߊ ߝߊ߬" ߘߌ߫، ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߡߊ߬ߘߎ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߟߐ߲ߠߌ ߣߌ߫ ߘߡߊ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߣߌߟߐ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߥߟߏߟߊ߲ ߛߌߘߌ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߓߌߒߘߐ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߦߙߌߦߊ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߌߘߌ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ "ߛ߭ߏߡߛߑߞߌ ߞߛߊߞߦߊ" ߥߟߊ߫ " ߛ߭ߏߡߛߑߞߌ ߢߍߞߌߣߦߊ" ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߦߙߌߦߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛ߭ߏߡߛߑߞߌ-ߛ߭ߕߑߖ߭ߌߣߓߑߙߌߞߙ.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߐߝߍ߬ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߛ߭ߏߡߛߑߞߌ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߞߎߛߊ߲ ߘߌ߫ ߝ߭ߌߕߑߣߊߡ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߲߬، ߞߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ߬ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߓߘߍ߬ߓߍ߬ߟߌ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߡߊߞߕߌ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߊ߲߬، ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ ߛߌߟߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲߬ "ߘߍ߱ ߕߋߙߎߦߊ" ߣߌ߫ "ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬  ߝߐ߰ߓߍ߬ ߖߡߊ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬".

ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߝ߭ߑߙߊߡ ߣߏ߯ߡ ߛ߭ߏߡߛߑߞߌ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁߉߂߈ ߠߊ߫ ߸ ߏߞ ߟߌ߯ߣ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߫ ߘߐ߫ ߔߍߣߑߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌߦߊ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ ߥߟߌߦߊߡ ߖ߭ߌߝ ߛ߭ߏߡߛߑߞߌ߫ (߁߈߈߆ - ߁߉߇߇) ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߌߞߍߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߟߏߡߞߊߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߋߓߙߋ ߞߊ߲ ߘߐ߫، ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߙߌ߬ߛߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ ߁߉߁߃ ߟߊ߫، ߞߏߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߦߋ߲߬ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߡߌߦߊ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߋ߬ߙߋ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߓߊߟߑߕߌߡߐߙ، ߡߊߙߌߣߑߘ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊߕߌ߯ߦߊ ߢߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߟߊ߫ ߤߦߌߙ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߌߟߛߌ߫ ߛߌߡߣߏߝߑߛߞߌ߫ ߝߘߎ߫، ߏ߬ ߓߐߛߎ߲ ߧߋ߫ "ߓߌ߯ߙߎߛߌ߫" ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߫ ߦߋ߲߬، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߘߊ߫ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߥߟߌߦߊߡ ߠߊ߫ ߗߋߕߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ߟߞߘߐߕߊ߬ ߸  ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߗߋߝߊ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬.، ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߋߓߙߋ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߣߏ߯ߡ ߛ߭ߏߡߛߑߞߌ߫ ߓߏ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ "ߞߵߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߐ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߦߊ ߓߐߞߊߕߍ߬ߘߍ ߣߴߊ߬ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߓߙߋ߫ ߞߊ߲". ߊ߬ ߛߌ߭ ߛߊ߲߬ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ (߉) ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߋߓߙߋ߫ ߞߊ߲ ߡߟߋߞߎߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߫ - ߏ - ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊ߬ ߛߌ߭ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫.

ߖߊ߯ߓߘߊ ߁߉߄߅ - ߅߅[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߯ߙߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ߜߍ ߖߊ߯ߓߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ߜߍ ߥߟߏߟߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߐ߰ߓߍ

ߟߐ߲ߞߏ

ߣߌߟߐ߲ߘߐߦߊ

ߓߟߏߡߞߊ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬

ߘߊߘߐߡߌߣߟߊ

ߣߐ߭ ߟߎ߬

ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߊ߬ ߢߣߊߡߦߊ

ߘߎ߲ߓߎ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߛߙߍߓߍ ߟߎ߬

ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬

ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߟߎ߬