ߘߡߊ߬ߟߐ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߟߐ߲ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߙߌߞߊߘߋ߲ ߣߌ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߦߏ߫ ߞߛߊ߬ߓߌ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߣߌ߫ ߛߓߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲. ߊ߬ ߞߘߐߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߡߊ߬ߦߊ ߘߌ߫.