ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߥߟߌߦߊ߲ߡ ߙߌߛ߭ߊߙߘ ߕߐߟߑߓߍߙ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߙߊߞߏ:Infobox Politicien

ߞߊ߲ߕߌ߯ ߕߐߟߑߓߍߙ߸ ߖߌ߬ߡߌ ߞߊ߯ߙߑߕߊ߬ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬

ߥߟߌߦߊ߲ߡ ߙ. ߕߐߟߑߓߍߙ (߁߉߁߃ ߘߕߊ߬ߕߊ ߁߃ ߺ ߁߉߈߀ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߂) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߁߉߇߁ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߁߉߈0 ߠߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߍ߲߲߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߡߊߛߎߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊߔߑߕߌߛߕ ߢߌ߲߬ߧߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߆߅ ߣߌ߫ ߁߉߇߀ ߟߎ߫ ߕߍ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ.ߛ.ߞ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߁߉߇߉ ߣߌ߫ ߁߉߈߀ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬ߘߎ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߋߘߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߑߙߎߌ߫ ߥߊߌߜ߭ ߔߊ߮ߕߌ߬ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߘߌ߫߫߸ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߎ߲߲߬ߞߋߟߋ߲ ߁߉߄߃ ߟߊ߫. ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߥߟߌߦߊ߲ߡ ߕߐߓߑߡߊ߲ߣ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫ ߁߉߅߁ ߠߊ߫߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬߬߬ߦߊ ߟߊ߫ ߁߉߇߁ ߠߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎ߲߬߬߬ߠߊ߫.

ߘߋ߲ߡߊߛߎ ߞߏߕߌ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߔߊߛߑߕߍߙ ߓߊߔߑߕߌߛߕ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߋ߲ߡߊߛߎ ߢߌ߲߬ߧߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߆߅ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߇߀ ߟߊ߫

ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߇߁ ߠߊ߫߸