ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ
surah
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎالبقرة ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߞߣߊ ߘߐ߫めうし ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬cow ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߞߏߣߊ߲2. The Cow, Q31204645 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ߊߙߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Full work available at URLhttps://quran.com/2 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫Medinan surah ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߖߊ߲߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߝߐߘߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫، ߊ߬ ߟߝߊߙߌ߫ ߦߋ߫ ߂߈߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߘߊߕߐߡߊ ߦߋ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ ߞߐߝߍ߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߐߘߊ߫ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߖߌ߰ ߛߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ، ߝߏ߫ ߟߝߊߙߌ ߣߌ߲߬ ((وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا تُرۡجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ)) ، ﴿ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߏ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߗߋߥߊߟߌ ( ߛߊ߬ߙߊ ) ߘߌ߫ ߘߝߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫﴾[߁]߸ ߓߊߏ߬ ߟߋ ߟߝߊߙߌ߫ ߟߊߓߊ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ߡߊ߬، ߊ߬ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߌ߲߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߛߊ߲߬ߓߍ߬ߛߊ߲߬ߓߍ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߟߏ߲  ߡߌߣߊ߫ ߦߙߐ߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߙߐ߬ߞߐ ߟߝߊߙߌ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߝߌߛߑߕ߭ߺߊ߯ߺߕ߭، ߞ߭ߺߊ߯ߟߌߘ ߓߣߎ߬ ߡߺߊ߳ߺߊߘߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߬ߢߊ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߜߙߌߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߞߏߛߐ߲߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߥߊ߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߛߌߦߊߦߊ. ߎߡߊߙ ߓߣߎ߬ ߞ߭ߊߕ߭ߊ߯ߓߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲߫-ߣߌ߫-ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߘߐ߫ ، ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߎߡߊߙ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߊ߲߬ ߛߋߦߌ߲߫ ߞߘߐ߫. ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߞߣߐߞߍߣߍ߲߫ ߜߍ߬ߡߍ ߟߝߊߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߦߋ߫ ߂߅߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߟߝߊߙߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߊ߬ߓߎ߰ ߤߐߙߊߦߌߙߕߊ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ - ߊߟߊߡߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ - ((ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ - ߞߛߌ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߧߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߞߊ߬ ߒ ߠߊߛߌ߰ ߞߟߊߟߊߕߎ߲ ߖߊ߮ ߘߏ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ ߠߊ߫، ߣߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫، ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫، ߒ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬، ߒ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߒ ߘߌ߫ ߥߴߌ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ - ߞߛߌ ߣߌ߫ ߣߋߡߊ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߓߘߊ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߘߏ߲ ߕߏ߫ ߞߍ߫ ߒ ߧߋ߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߛߋ߫ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߟߊߝߋ߲ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߜߍ߬ߡߍ ߟߝߊߙߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬  ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߕߴߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߞߣߍ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲߫ - ߞߛߌ ߣߌ߫ ߣߋߡߊ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߥߎߦߊߝߐߟߓߊ ߓߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߝߐ߫ ߌ ߦߋ߫ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬)). ߌ ߦߏ߫ ߟߝߊߙߌ ߘߐ߫ ߖߊ߲߰ߡߊ߲ ߧߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߖߎ߬ߟߎ ߟߝߊߙߌ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߖߌ߰ߞߎ߲߬ߧߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߝߊߙߌ߫ ߝߟߐ ߟߎ߫ ߖߌ߰ߞߎ߲߬ߧߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߎ߬ߖߊ߯ߤߑߘߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߟߝߊߙߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߘߊߡߌߣߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߟߝߊߙߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߟߝߊߙߌ߫ ߕߊ߲߫-ߣߌ߫-ߛߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߣߊ߲߬ߝߏߦߌ ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߘߌ߫.

ߟߝߊߙߌ߫ (߂߆) ߖߌ߰ߞߎ߲߬ߧߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌߓߣߎ߬ ߊ߳ߺߊߓߊ߯ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߌߓߣߎ߬ ߡߊߛߑߺߊ߳ߺߎ߯ߘߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊߒߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߡߎ߬ߣߊ߲߬ߝߏߦߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߋ ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ ߞߏ߫: ﴿﴿مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسۡتَوۡقَدَ نَارٗا فَلَمَّآ أَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ وَتَرَكَهُمۡ فِي ظُلُمَٰتٖ لَّا يُبۡصِرُونَ﴾﴾ ﴿﴿ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ ߟߊߡߍߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߞߣߍߦߊ߫ ߟߊ ߥߙߊߕߊߕߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊߛߊ߬ ߡߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߘߐ߫ ߞߌߘߌ߲ߜߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫﴾﴾ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ - ߟߝߊߙߌ߫ ߁߇. ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߛߋ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲: ﴿﴿أَوۡ كَصَيِّبٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٞ وَرَعۡدٞ وَبَرۡقٞ يَجۡعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمۡ فِيٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلۡمَوۡتِۚ وَٱللَّهُ مُحِيطُۢ بِٱلۡكَٰفِرِينَ﴾﴾ ﴿﴿ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ( ߞߘߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬) ߸ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߘߌ߬ߓߌ ߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߘߍ߲߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߊ߲ ߔߍߙߍ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߰ ߡߍ߯ߡߍ߯ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߏ߬ߋ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐߙߐ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߥߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߢߍ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߢߍߛߌߟߊ߲ߒߢߍ ߡߊ߬ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߔߘߋߞߎ߬﴾﴾ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ - ߟߝߊߙߌ߫ ߁߉، ߡߎ߬ߣߊ߲߬ߝߏߦߌ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߊߟߊ߫ ߓߏ߬ߢߊ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ ߞߘߐߕߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊߒߡߊ߫ ߛߎ߮ ߣߌ߲߬ ߟߊ߲߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߞߍ߫ ߟߝߊߙߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ﴿﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسۡتَحۡيِۦٓ أَن يَضۡرِبَ مَثَلٗا مَّا بَعُوضَةٗ فَمَا فَوۡقَهَاۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعۡلَمُونَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمۡۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلٗاۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرٗا وَيَهۡدِي بِهِۦ كَثِيرٗاۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلۡفَٰسِقِينَ﴾﴾ ﴿﴿ߝߋߎ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߕߎ߲߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߊ ߘߐ߫ ߝߋ߲ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߛߏ߬ߛߏ߬ߣߍ߲ ߢߐ߲߰ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߛߊ߲߬ߘߊ ߣߌ߲߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߲ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬﴾﴾[߂].

ߟߝߊߙߌ߫ (߆߂) ߖߌ߰ߞߎ߲߬ߧߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߎ߬ߖߊ߯ߤߑߘߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߛߊߟߑߡߊ߯ߣ ߝߊ߯ߙߛߌߞߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ - ߊߟߊߡߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߒ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߕߍ߬ߘߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߎ߲߫ ߠߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߴߌ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߌ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߕߐ߫. ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߟߊ߬ߖߌ߰.

ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬، ߓߊߏ߬ ߸ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߣߌ߫ ߌߛߌ߬ߙߊ߬ߌߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߧߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߡߎߛߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫، ߟߝߊߙߌ߫ ߆߇ ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߟߝߊߙߌ߫ ߇߃ ߟߊ߫.

  • ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߞߣߐߞߍߣߍ߲߫  ߟߐ߬ߒ߬ߗߋ߬ߟߊ߬ ߥߊ߯ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߜߍߣߍ߲߫ ߥߊ߯ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߥߊ߯ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ ߥߊ߯ߞߋߟߋ߲߫.
  • ߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߦߋ߫ ߟߝߊߙߌ߫ (߂߈߆) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߫ (ߤߙߐߡߊ ߦߙߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߎ߲ߓߎ߲ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߛߊ ߝߊߤߑߘߎ߬ ߓߟߏ߫) ߏ߬ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߤߊߝߑߛߌ߫ ߓߣߎ߬ ߛߊߟߑߡߊ߯ߣ ߓߣߎ߬ ߡߎ߬ߜ߭ߌ߯ߙߕߊ߫ ߊߛߊߘߎߞߊ ߞߏߝߌߞߊ ߟߊ߫ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߡߊ߬.

ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߓߊ߰ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  • ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߌߓߣߎ߬ ߡߊߛߺߊ߳ߺߎ߯ߘߌ߫ ߊ߲ߛ߫ߊ߯ߙߎߞߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ : ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:((ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߟߝߊߙߌ߫ ߟߊߓߊ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߸ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߞߴߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߎ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߘߴߌ ߥߛߊ߬)).
  • ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ߓߎ߰ ߤߐߙߊߦߌߙߕߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ - ߞߛߌ ߣߌ߫ ߣߋߡߊ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:((ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߏ ߘߌ߫ ߘߋ߬، ߓߊߏ߬ ߸ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߓߏ߲ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߏ߬ ߞߣߐ߫)).
  • ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬  ߛߤߊߟߎ߫ ߓߣߎ߬ ߛߺߊ߳ߺߊߘߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ - ߞߛߌ ߣߌ߫ ߣߋߡߊ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:(( ߞߏ ߓߍ߯ ߞߎ߲߬ߕߍߡߊ߬ ߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫، ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߎ߲߬ߕߍߡߊ߫ ߟߋ߬ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߘߌ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߞߣߐ߫ ߛߎ ߘߐ߫ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߛߎ߫ ߛߓߊ߬ ߞߣߐ߫)).

ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߖߊ߲߬ߖߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߟߝߊߙߌ߫ ߆߇ - ߇߃ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ((وَإِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تَذۡبَحُواْ بَقَرَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوٗاۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡجَٰهِلِينَ (67) قَالُواْ ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٞ لَّا فَارِضٞ وَلَا بِكۡرٌ عَوَانُۢ بَيۡنَ ذَٰلِكَۖ فَٱفۡعَلُواْ مَا تُؤۡمَرُونَ (68) قَالُواْ ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوۡنُهَاۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٞ صَفۡرَآءُ فَاقِعٞ لَّوۡنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّٰظِرِينَ (70) قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٞ لَّا ذَلُولٞ تُثِيرُ ٱلۡأَرۡضَ وَلَا تَسۡقِي ٱلۡحَرۡثَ مُسَلَّمَةٞ لَّا شِيَةَ فِيهَاۚ قَالُواْ ٱلۡـَٰٔنَ جِئۡتَ بِٱلۡحَقِّۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفۡعَلُونَ (71) وَإِذۡ قَتَلۡتُمۡ نَفۡسٗا فَٱدَّٰرَٰءۡتُمۡ فِيهَاۖ وَٱللَّهُ مُخۡرِجٞ مَّا كُنتُمۡ تَكۡتُمُونَ (72) فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَاۚ كَذَٰلِكَ يُحۡيِ ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَيُرِيكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ (73)))

((ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߡߎߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߒ߬ ߘߐߓߊ߬ߙߊ߲߬ߕߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟ ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߒ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߒ ߞߍ ߡߊ߬ ߡߐ߰ ߞߎ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ (߆߇) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߓߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߙߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߛߌ߬ ߞߛߊߓߌ ߝߐ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ، ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߙߏߜߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߖߊ߰ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߟߊߒߕߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߞߍ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬ (߆߈) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߙߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߕߎ߲߯ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐ߬ߟߐ ߝߐ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ، ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߛߌ߬ߡߛߏ߬ ߛߊߦߌߡߊ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߬ߟߐ ߞߐ߯ߣߍ߲߫ ߸ ( ߝߏ߫ ) ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߟߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߍߥߊ߫ ߟߊ߫ (߆߉) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߙߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߕߎ߲߯ ߸ ߞߏ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߘߊ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ ߣߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ߧߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߢߣߊ߫ ߘߋ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌߣߊ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߖߐ߫ (߇߀) ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ( ߣߌ߬ߛߌ ) ߟߊߞߟߏߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߘߎ߰ ߛߣߍ߫ ߟߊ߫ ߣߛߌ߬ߘߓߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߙߊ߬ ߛߐ߬ ߖߌ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߍ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߢߍ߲߰ ߛߎ߰ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߐ߲߬ߤߐ߲ ߌ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߛߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߕߌ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ (߇߁) ߏ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߣߌߡߊ ߝߊ߰ ߸ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߘߐߕߏ߰ߝߏ߬ߕߊ߯ߝߊ߫ ߏ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߐߓߊ߮ ߘߌ߫ (߇߂) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߋ߬ ߛߎ߭ ߜߊ߬ߛߌ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߫ ߦߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ (߇߃)﴾﴾[߃].

ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߐߘߊ ߣߌ߲߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊߏ߬ ߸ ߌߛߌ߬ߙߊ߬ߌߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߝߐߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߓߟߏߦߊߞߏ ߝߐߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߎ߬ߡߦߊ߬ߟߌ߬ߓߊߟߌߦߊ߫ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߦߋ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߓߟߏߦߊ߫، ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߛߘߊߛߌ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߓߊߖߎ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߐ߲ߘߊ ߟߎ߬.

ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬:

߁- ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߝߐߘߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߘߌ߫.

߂ - ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߟߝߊߙߌ߫ ߟߊߓߊ߲ ߡߍ߲ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫.

߃ - ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߝߊߙߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߊ߲߬ߡߊ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫. (ߖߎ߬ߟߎ ߟߝߊߙߌ).

߄- ߟߝߊߙߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ (ߜߍ߬ߡߍ ߟߝߊߙߌ).

߅- ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߌ߱ ߦߙߌߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߘߐ߫. ߊߟߊ߫ ߕߐ߯ ߓߟߋߓߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊߕߟߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯، ߊ߬ ߕߊ߭ ߦߋ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߕߏ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߖߊ߲߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߝߐߘߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫، ߊ߬ ߟߝߊߙߌ߫ ߦߋ߫ ߂߈߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߘߊߕߐߡߊ ߦߋ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ ߞߐߝߍ߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߐߘߊ߫ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߖߌ߰ ߛߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ، ߝߏ߫ ߟߝߊߙߌ ߣߌ߲߬ ﴿ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߏ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߗߋߥߊߟߌ ( ߛߊ߬ߙߊ ) ߘߌ߫ ߘߝߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫﴾ - ߟߝߊߙߌ߫ ߂߈߆، ߓߊ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߟߝߊߙߌ߫ ߟߊߓߊ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ߡߊ߬، ߊ߬ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߌ߲߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߛߊ߲߬ߓߍ߬ߛߊ߲߬ߓߍ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߟߏ߲  ߡߌߣߊ߫ ߦߙߐ߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߙߐ߬ߞߐ ߟߝߊߙߌ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߝߌߛߑߕ߭ߺߊ߯ߺߕ߭، ߞ߭ߺߊ߯ߟߌߘ ߓߣߎ߬ ߡߺߊ߳ߺߊߘߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߬ߢߊ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߜߙߌߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߞߏߛߐ߲߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߥߊ߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߛߌߦߊߦߊ. ߎߡߊߙ ߓߣߎ߬ ߞ߭ߊߕ߭ߊ߯ߓߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲߫-ߣߌ߫-ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߘߐ߫ ، ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߎߡߊߙ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߋߦߌ߲߫ ߞߘߐ߫. ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߞߣߐߞߍߣߍ߲߫ ߜߍ߬ߡߍ ߟߝߊߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߦߋ߫ ߂߅߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߟߝߊߙߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߊ߬ߓߎ߰ ߤߐߙߊߦߌߙߕߊ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ - ߊߟߊߡߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ - ((ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ - ߞߛߌ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߧߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߞߊ߬ ߒ ߠߊߛߌ߰ ߞߟߊߟߊߕߎ߲ߡߊ ߖߊ߮ ߘߏ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ ߠߊ߫، ߣߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫، ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫، ߒ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬، ߒ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߒ ߘߌ߫ ߥߴߌ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ - ߞߛߌ ߣߌ߫ ߣߋߡߊ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߓߘߊ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߘߏ߲ ߕߏ߫ ߞߍ߫ ߒ ߧߋ߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߛߋ߫ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߟߊߝߋ߲ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߜߍ߬ߡߍ ߟߝߊߙߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬  ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߕߴߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߞߣߍ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲߫ - ߞߛߌ ߣߌ߫ ߣߋߡߊ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߥߎߦߊߝߐߟߓߊ ߓߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߝߐ߫ ߌ ߦߋ߫ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬)). ߌ ߦߏ߫ ߟߝߊߙߌ ߘߏ߫ ߖߊ߲߰ߡߊ߲ ߧߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߖߎ߬ߟߎ ߟߝߊߙߌ ߘߌ߫

ߦߙߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ،ߟߝߊߙߌ߫ ߂߈߁،
  2. ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ، ߟߝߊߙߌ߫ ߁߉
  3. ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ، ߟߝߊߙߌ߫ ߆߇ - ߇߃