ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߟߏߞߊߣߌ߫ ߞߏ߰ߙߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߙߊߞߏ:Infobox Cercle du Mali

ߞߟߏߞߊߣߌ߲߫ ߞߏ߰ߙߌ ߔߊ߬ߔߘߊ ߥߟߴߊ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ

ߞߟߏߞߊߣߌ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߐߕߟߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫[߁].

ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߬ ߁߀ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫: ߖߌߖߋߣߌ߫߸ ߜ߭ߎߌߤߦߐ߫߸ ߞߟߏߞߊߣߌ߫߸ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߐߟߊ߫߸ ߣߐ߲ߞߐ߲߫߸ ߣߐ߲߬ߛߐ߲߬ߓߜ߭ߎ߫߸ ߥߟߐߘߐ߫߸ ߛߜ߭ߊߓߟߊ߫߸ ߛߋ߬ߓߋߞߙߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗߐߙߌߓߜ߭ߎ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫