ߝߊߙߊ߲ߥߊߟߌߦߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߝߊߙߊ߲ߥߊߟߌߦߊ߫/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߘߐ ߓߘߌߞߊ߬ ߞߏߓߌߘߊ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߰ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߃߁ ߃߀߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߛߙߍߘߍߦߊߟߌ߫ ߞߎ߲ߠߊߛߌߡߊ ߘߐ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫߫ ߊ߬߬ ߓߙߍ߬ߦߊ߬߬ ߡߐ߮ ߂߉ ߂߇߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߁߀߀%߉߀ ߓߍ߯ ߦߋ߫߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߋ߲߬ߘߋ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߭ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߏ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲ߞߎ ߛߍ߬ߣߍ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫.