ߛߎߡߊ߲ߞߐ߬ߦߌ߲߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߬ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߘߎ߱ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߅ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߬ ߢߌ߲߬ ߠߋ߫ ߞߊ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߝߊ߬ ߊߡߙߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊߖߌ߰ߦߊ߫߸ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎߘߍ߫ ߃ ߢߐ߲߰ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߬ ߛߏ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߦߋ߬߸ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ( ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߫) ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߬ߟߐ߲ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߝߊ߬ߙߊ ߘߊߜߟߏ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߖߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫߸ ߒ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߊߡߙߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߟߌ߬ߤߊߡ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߐ߬ߟߐ߲ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫߸ ߛߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߴߏ߬ ߡߌ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ߫ ߘߌ߫ ߘߌߦߊ߫.

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫