ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߋ߰ߘߎ߬ ߞߋߕߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߋ߰ߘߎ߬ ߞߋߕߊ߬
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Country for sportߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Seydou Keita ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߛߋߌߘߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߞߋߕߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߆ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1980 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Position played on team / specialitymidfielder ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ1999 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߏߟߊߘߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Sport number20 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ߛߋ߰ߘߎ߬ ߞߋߕߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߖߌ߬ߦߊ߬ߕߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ﴿ ߁߉߂߁ - ߂߀߀߁﴾. ߛߋ߰ߘߎ߬ ߞߋߕߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߖߌ߬ߦߊ߬ߕߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ﴿ ߁߉߂߁ - ߂߀߀߁﴾.

ߛߋ߰ߘߎ߬ ߞߋߕߊ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߥߟߏ߫ ߘߊ߫ ﴿ ߁߉߈߀﴾ ߠߋ߬ ߟ[߁]ߊ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬