ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߌߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߲߲߬߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߫ ߸ ߊ߬ ߛߏߓߊ ߦߋ߫ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߕߟߊߣߍ߲߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߰ߟߊ߬ ߁߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬: ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ߸ ߓߊߣߏߙߊ߫߸ ߖߟߊߞߘߐ߫߸ ߖߊ߬ߕߌ߬ߝߍߙߍ߲߫߸ ߜ߭ߊ߬ߢߞߊߟߌ߫߸ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫߸ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋ߬ߟߎߡߊ߬.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߂߁߀ ߀߄߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫. ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߍ߲߯ߞߍ߫.

ߞߟߏߜߍ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]