ߘߊ߬ߓߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߘߊߓߌ߫/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߓߏ߬ߞߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣ ߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߘߐ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫߫

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߃߁ ߉߄߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫.