ߓߊ߲߬ߞߐ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߓߊ߲߬ߞߐ߫ ߦߋ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊߓߏߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫.

ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߁߆ ߟߊ߫ ،ߊ߬ ߛߏߛߌ߯ߓߊ߮ ߘߊ߬ߡߊ ߓߙߍ߬ߦߊ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߂߅߂߅߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ،ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߝߘߏ߬ߓߦߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ ߕߊ߫ ߡߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߲ߕߍ߲ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߂߃߆߁߀

ߦߟߌߣߐߕߊ ߣߌ߫ ߦߌߟߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]