ߒߞߏ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߲ ߞߎߡߊ ߞߍߢߊ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߡߊߖߌ߱ ߣߴߊ߬ ߡߊߦߍ߬ߟߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߝߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߸ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ .

ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߸ ߞߊ߲ ߡߊ߬ߛߙߋ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߕߍߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬ :ߡߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߊ ߊ߭.߸ߟߊ߬ߓߙߊ ߟߎ߬ ߊ߫ ߊ߬߸