ߕߍߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߕߍߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫ ( ߒ) ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߞߎ߬߬ߡߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߏ߬. ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫