ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߌߙߊ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߌߙߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߞߊߝߏ, ߖߡߊ߬ߣߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊߙߊߓߎ߫ ߕߌ߲ߡߎߣߎ߲, ߊߖ߭ߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߁ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1979 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮جمهوری اسلامی ایران ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎایران ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲Иран ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ɪˈɹɑːn, ɪˈɹæn, ʔiːˈɾɒn ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫Treaty of Gulistan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Aryan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲Persian ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌNational Anthem of the Islamic Republic of Iran ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊculture of Iran ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐTakbir ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐاستقلال، آزادی، جمهوری اسلامی ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߖ߭ߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߌߙߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊTehran ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+03:30, Iran Standard Time Zone, Asia/Tehran ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐCaspian Sea, Persian Gulf, Gulf of Oman ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߃߂°߀′߀″N ߅߃°߀′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߂߇°߇′߁″N ߆߃°߂߀′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߃߉°߄߆′߄߈″N ߄߄°߃߇′߁߂″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߂߅°߃′߃߄″N ߆߁°߂߅′߁߃″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߃߉°߂߀′߅߇″N ߄߄°߆′߁߅″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Iran.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Damavand ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲Caspian Sea ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߞߊߝߏ, ߞߊ߬ߝߏ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫Supreme Leader of Iran ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Ali Khamenei ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊPresident of Iran ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Ebrahim Raisi ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߮Government of Iran ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬Islamic Consultative Assembly ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲Central Bank of Iran ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyIranian rial ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎEuroplug, Schuko ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊPahlavi Iran ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲Iranian Revolution ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://www.president.ir/en ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagIran ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.ir, ایران. ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Iran ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armsCoat of Arms of Iran ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Iran ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫not-free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Iran ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Railway traffic sideߣߎߡߊ߲ߓߟߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Open data portalIran Open Data ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Iran ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Iran ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂432 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+98 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Trunk prefix0 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ110, 115, 125 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GS1 country code626 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeIR ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits422 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇮🇷 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Iran ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߌߙߊ߲߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߸ (ߝߊ߯ߙߛߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫: جمهورى اسلامى ايران) ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊߖ߭ߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߕߍߡߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߙߍ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߣߌ߫ ߕߙߎߞߌ߫ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߡߐ߱ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߦߋ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߈߁ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߢߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߕߍߡߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߔߊ߬ߔߘߊ ߡߊ߬ ߸ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߔߊ߬ߔߘߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁،߆߄߈،߁߉߅ ߞ߂  ߸ ߌߙߊ߲߫ ߧߋ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߕߌ߲ߕߊ߲ ߛߊ߬ߓߊ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߊߖ߭ߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߴߊ߬ ߕߍߡߟߊ ߣߴߊ߬ ߥߟߏ߬ߘߎ߮) ߸ ߊ߬ ߘߊ߲߬ߓߐߣߌ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߸ ߊߙߑߡߍߣߌ߲ߦߊ߫ ߣߌ߫ ߊߗ߭ߺߑߙߓߌߖߊ߯ߺߣ ߣߌ߫ ߕߎߙߺߞߎߡߊ߯ߺߣߺߑߛߌߕߊߣ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߌߙߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞ߫ߊߖ߭ߺߥߌ߯ߣ ߓߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐߟߊ߫ ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߊ߲߬ߓߐߣߌ߲߫ ߞߙߊߞ߭ߊߛߑߕߊ߯ߣ ߣߌ߫ ߙߎ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫). ߊߝߑߜ߭ߊߣߌߛߑߕߊ߯ߣ ߣߌ߫ ߔߊߞߑߛߌߕߊ߯ߣ ߦߵߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫، ߊ߬ ߥߟߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߸ ߊߙߊߓߎߟߊ ߖߌߘߏ߯ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߎߡߊ߯ߣ ߖߌߘߏ߯ߘߎ߮ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ، ߌߙߊߞߌ߬ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߸ ߕߙߎߞߌ߫ ߦߴߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߟߋ߬ ߕ߭ߺߊ߬ߺߤߺߑߙߊ߯ߺߣ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߛߏ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߕߍߡߟߊ ߣߴߊ߬ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߦߙߐ ߣߴߊ߬ ߖߊ߬ߥߎ߲߬ ߞߍߦߙߐ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲ߘߟߌ߫ ߦߙߐ. ߌߙߊ߲߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ ߦߙߐߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߕߊ ߟߊߡߙߊ߫ ߦߙߐߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߦߙߐߓߊ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߕߟߎߥߎ ߣߌ߫ ߥߊߦߌ߲ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬