ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

Wp/nqoߓߟߊߣߌ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߓߟߊߣߌ߲߫/ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߣߐ߭ߘߎ߯ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߣߏߙߊ߫ ߞߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫:ߢߊ߲߬ߡߎߛߦߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߕߏߘߊ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߘߌ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߛߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߫߫߫ ߛߌ߰ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]