ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߤߙߐߞߕߐ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߤߙߐߞߕߐ
ߖߎ߬ߕߘߎ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲Niambia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߃°߃߇′߁߆″N ߁߁°߂߁′߆″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߤߐߙߐߞߕߐ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߲߬ߓߌ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߘߎ߰ߓߊ ߟߋ߬ ߓߊߝߌߟߊߓߍ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫[߁].

ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬