ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߤߌߙߐ ߏߣߏߘߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߤߌߙߐ ߏߣߏߘߊ߫ (小野 田 寛 郎)߸ ߏߣߏߘߊ߫ ߤߌߙߐ߫߸ ߕߙߊߓߊ ߁߉, ߁߉߂߂- ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߆, ߂߀߁߄) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊ߬ߞߟߊ߬ߡߦߊ߬ߟߊ ߛߏ߬ߝߊ߬ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫߸


ߤߌߙߐ ߏߣߏߘߊ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Allegianceߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫小野田寛郎 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Hiroo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߏߣߏߘߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߞߣߊ ߘߐ߫おのだ ひろお ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߉ ߕߙߊߓߊ 1922 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߞߊߌߣߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߆ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 2014 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߕߏߞߑߦߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭heart failure ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߏߣߏߘߊ ߡߊߌߛ߭ߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߗ߭ߊߔߐ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߛߏ߬ߝߊ, ߖߘߍ߬ߝߐ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊQ11658660, Q11417456 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ1940 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊsub-lieutenant ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߞߍ߬ߟߍ, ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲, ߝߟߌߔߣߌ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߁߉߄߄ - ߄߅ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬Imperial Japanese Army ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Military unit8th Division ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Medal with Blue Ribbon ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://onoda-shizenjuku.jp ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲ߞߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߁߉߄߅ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߟߊ߫߸ ߏߣߏߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߂߉ ߞߍ߫ ߘߏ߲߰ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߝߟߌߔߣߌ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߝߟߌߔߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߛ߭ߏ߯ߥߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫ ߁߉߇߄ ߠߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߯ߕߌ߫ ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߖߘߍ߬ ߟߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߐ߯ߟߕߊ ߕߎ߲߰ ߘߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߁߉߇߄ ߛߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߕߍߙߎߏ ߣߞߊߡߎߙߊ߫ ߘߌ߫.

ߣߌ߬ߛߌ ߓߐ߰ߟߐ߬ߖߎߟߊ (ߞߊ߬ߙߊ߲)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏߣߏߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߁߉, ߁߉߂߂ ߟߊ߫߸ ߕߏ߯ߘߊ ߞߡߊߞߥߊ߫߸ ߞߊߦߑߛߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߞߣߐ߫߸ ߥߞߊߦߡߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߞߣߐ߫߸ ߗ߭ߊߔߐ߲߫. ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߞߏߟߊߘߍ ߕߊߖߌߡߊ ߦߞߏ߫ ߘߐ߫ ߥߎߤߊ߲߬߸ ߛ߭ߌߣߌ߲߬. ߊ߬ ߛߋ߫ ߣߍ߲ ߛߊ߲߬ ߁߈ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߗߋߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߤߌߙߐ ߏߣߏߘߊ߫ (ߦߋ߫ ߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬) ߣߴߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߛ߭ߌߜ߭ߋߏ߫ ߏߣߏߘߊ߫ (߁߉߄߄)

ߏߣߏߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߟߊ߬ߞߟߊ߬ߦߊ߬ߟߌ ߛߏ߬ߝߊ߬ ߥߣߊ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߮ (ߞߏߡߊ߲ߘߏ) ߝߎߕߡߊߕߊ߫ (二 俣 分校, ߝߎߕߡߊߕߊ߫ ߓߎ߲ߞߐ߫) ߟߎ߫ ߛߙߍߘߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߣߞߊߣߏ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߥߊ߫ ߘߊ߫ ߝߟߌߔߣߌ߫ ߕߌ߲ ߟߎߓߊ߲ߜ߭ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߆/߁߉߄߄ ߠߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߏ߫-ߏ-ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߛߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߛߋ߫ ߦߙߍ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߖߌ߯ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ ߦߟߍ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬. ߏߣߏߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߝߊ߰. ߏߣߏߘߊ߫ ߖߌ߰ߣߍ߲ ߕߌ߲ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬߸ ߏߣߏߘߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߢߍ߫ ߦߋ߲߬. ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ ߥߣߊ ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߏߣߏߘߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߬ߟߵߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߕߌ߲ ߡߌ߬ߘߊ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߌ߫ ߝߟߌߔߣߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐߡߐ߲ߥߍߟߕ ߘߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߈/߁߉߄߅ ߟߊ߫. ߥߛߎ߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߍ߬ߟߍ ߞߐ߫ ߜߙߋ ߞߊ߲߬߸ ߣߌߔߐ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߛߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߴߏߣߏߘߊ߫ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߜߘߍ߫ ߛߓߊ߬߸ ߏߣߏߘߊ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߯ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ ߞߏ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫ (ߞߎ߬ߙߎ ߞߊ߲߬).

ߘߏ߲߰ߠߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏߣߏߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߭ ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߟߌߔߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߍߙߑߘߌߣߊ߲ߘ ߡߊߙߑߞߏ߫ ߡߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫߸ ߕߙߊߓߊ ߁߁ / ߁߉߇߄ ߠߊ߫.  

ߏߣߏߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߘߊߓߊ߲߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߘߏ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߊ߲߬ ߣߌߔߐ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߛߓߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ (ߦߎߛ߭ߌ ߊߞߊߕߑߛߎ߫߸ ߛߏ߬ߝߊ߬ߟߋ߲ ߛ߭ߏߌߛ߭ߌ ߛ߭ߌߡߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߌ߲ߛ߭ߌߗߌ߫ ߞߏߖ߭ߎߞߊ߫). ߒ߬ߓߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߏߣߏߘߊ߫ ߣߴߊ߬ ߘߊ߬ߝߊ ߞߊ߬ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߬ߛߏ߲ߧߊ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐ߫߸ ߡߎ߯ߜߊߛߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍߕߐ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߏߝߟߐ ߞߍ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߄߅ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫: ߊ߬ߟߎ߬ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߞߊ߬ ߣߌ߬ߛߌ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߞߊ߬ ߓߟߏߣߐ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߅ ߡߊ߬ ߁߉߄߅ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߓߍߕߐ߲ߛߐ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߓߍߕߐ߲ߛߐ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߟߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߴߏ߬ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߛߋߚߋ߫ ߞߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫. ߣߐ߬ߣߐ߬ߟߌ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߄߅ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߕߡߏߦߎߞߌ߫ ߦߡߊߛ߭ߌߕߊ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߸ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߁߄߲ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߘߏ߲߰ߠߌ߲ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߘߊ߰ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲߫ ߞߏ ߟߊ߫ ߛߓߍߕߐ߲ߛߐ߲ ߏ߬ ߞߐ߫. ߏߣߏߘߊ߫ ߣߵߊ߬ ߘߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍߕߐ߲ߛߐ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߙߍ߫ ߡߊ߬߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߣߌ߫ ߛߓߍ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߎߦߊߦߊ ߞߊ߲߬. ߡߐ߰ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߦߎߛ߭ߌ߫ ߊߞߊߕߑߛߎ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߊ߯ ߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߁߉߄߉ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߟߌߔߣߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߁߉߅߀ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߝߙߋߞߋ ߘߌ߫ ߘߏ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߣߌ߫ ߗߋߛߓߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߓߎ߬ߘߎ߲߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ ߕߌ߲ ߢߊߝߍ߬ ߦߋ߲߬ ߁߉߅߂ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߗߍ߬ ߛߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊߞߍ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߘߏߟߋ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߛߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬). ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߞߌߛߍ ߞߊ߬ ߛ߭ߌߡߘߊ߫ ߓߏ߲߫ ߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߯ߜߊߛߌ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߫ ߁߉߅߃ ߟߊ߫߸ ߏߣߏߘߊ߫ ߞߵߏ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫. ߛ߭ߌߡߘߊ߫ ߓߏ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߟߏ߫. ߞߏߖ߭ߎߞߊ߫ ߓߏ߲߫ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲߬ߞߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߉ ߡߊ߬ ߁߉߇߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߭ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߏߣߏߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߬ߛߏ߲ߧߊ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߏ ߡߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߜߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߴߊ߬ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߐ߲߬. ߊ߬ ߕߐ߭ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߏߣߏߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋߛߊ߫ ߡߊ߬. ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߀, ߁߉߇߄߸ ߏߣߏߘߊ߫ ߞߊ߬ ߗ߭ߊߔߐ߲ߞߊ߫ ߘߋߣߍ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫߸ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߣߏߙߌߦߏ ߛߎߖ߭ߎߞߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐߦߊ߯ߟߊ ߞߊ߲߬ ߘߊ߯ߕߌ߮ ߏߣߏߘߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ (d'un panda et de l' abominable bonhomme de neige). ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߎߖ߭ߎߞߌ߫ ߞߊ߬ ߏߣߏߘߊ߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߞߐ߫. ߏߣߏߘߊ߫ ߞߵߏ߬ ߢߊߝߐ߫ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߟߌ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߂߀߁߀ ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲ߞߊ߫ ߘߋߣߍ߲ ߛߎߖ߭ߎߞߌ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߕߌ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߕߋ߬ߦߊ ߡߊ߬. ߛߎߖ߭ߎߞߌ߫ ߞߊ߬ ߒ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ߠߊ߫ ߒ ߕߍ߫ ߒ ߖߘߍ߬ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ … ߏߣߏߘߊ߫ ߣߌ߫ ߛߎߖ߭ߎߞߌ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߋߙߌߢߐ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߏߣߏߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߡߊ߬ ߝߊߦߌ߲߫߹ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ߬ߙߌ߬ ߘߐ߬ߞߐߣߐ߲ ߛߌ߭ ߘߐ߫. ߛߎߖ߭ߎߞߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߏߣߏߘߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߣߌߔߐ߲߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߏߣߏߘߊ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߞߏߝߐ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ߬ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫߸ ߛߌߟߊߕߌ߮ (ߡߊߗ߭ߐߙ) ߦߏߛ߭ߡߌ߫ ߕߊߣߌߜ߭ߎߛ߭ߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߕߊߣߌߜ߭ߎߛ߭ߌ ߞߵߊ߬ ߜߊ߲߫ ߟߎߓߊ߲ߜ߭ ߕߊ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߁߉߇߄ ߕߙߊߓߊ ߉ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߏߣߏߘߊ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ (ߟߊ߬ߤߘߌ) ߟߋ߬ ߘߝߊ߫ ߟߏ߲ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߏߣߏߘߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߄߄ ߠߊ߫: ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߊ߬ ߜߊ߬ ߘߊ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߥߟߌ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߌ ߞߐ߫. ߕߊߣߌߜ߭ߎߛ߭ߌ߫ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏߣߏߘߊ߫ ߡߊ߬: ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߁߄߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߍ߯ ߟߊߟߐ߬. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߌ߲߬ߘߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߝߙߍߕߍ߫ ߊ-߂߀߀߃ ߡߊߡߙߊ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ ߘߊ߯ߘߐ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߟߍߓߏߟߏ߲ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߓߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߗߋߘߊ ߓߍ߯ ߘߊߞߘߐ߫. ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ (ߍߛߑߞߊߘߐߙߐ߲) ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߬ ߌߞߘߐߞߘߐߣߌ߲߬߹ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߘߐ߫ ߡߍ߲ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫. ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߕߌ߯ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߐߝߍ߬ ߘߏ߲߬߸ ߒߓߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߥߟߊ߫ ߝߟߌߔߣߌ߫ ߕߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬. ߤߌߙߐ ߏߣߏߘߊ߫߸ ߏߣߏߘߊ߫ ߁߉߉߉, ߏ߬ ߞߍ ߏߣߏߘߊ߫ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߭ ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߊߙߌߛߞߊ߫ ߉߉ ߛߎ߯ߦߊ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߞߌߛߍ ߝߎߝߎߙߋ߲߫ ߅߀߀߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߜߘߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߕߍ߮ ߘߐ߫, ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߕߐ߰ߜߊߛߌ (ߕߐ߰ߟߊ߬ߡߙߎ) ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߁߉߄߄ ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߝߊ߰ ߏ߬ ߟߊ߫. ߣߌߔߐ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߕߋߙߎߏ ߣߞߊߡߎߙߊ߫ ߡߍ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߁߉߇߄ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߈ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲߰ߧߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߕߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߊ߱ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߎ߯ߜߊߛߌ߫ ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߝߟߌߔߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߝߟߌߔߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߍߙߑߘߌߣߊ߲ߘ ߡߊߙߑߞߏ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬

ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߢߣߊߡߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]