ߢߊߡߊ߲ߕߏ߲ߓߏ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߢߊߡߊ߲ߕߏ߲ߓߏ߲߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߐ߫߸ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߞߊ߲ߞߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߢߊߡߊ߲ߕߏ߲ߓߏ߲߫ ߛߌ߰ߢߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌߕߏ߲ߓߏ߲߫

ߢߊߡߊ߲ߕߏ߲ߓߏ߲߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ߞߙߏ߬ߡߊ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߢߌ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ߓߊߟߏ߫ ߢߌߣߌ߲ ߣߌ߫ ߞߏߟߏ߲ߝߋ߲ߧߊ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ߛߌ߬ߛߋ߫ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߢߊߡߊ߲ߕߏ߲ߓߏ߲߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߓߍ߯ ߘߌ߬߸ߊ߬ߟߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߘߎ߮ ߘߌ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫߸ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫

ߢߊߡߊ߲ߕߏ߲ߓߏ߲߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߖߊ߬ߡߎ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߊߡߊ߲ߕߏ߲ߓߏ߲߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߞߏ߬߬ߣߌ߲߬߸ߏ߬ ߕߍ߫ ߘߋ߬ ߸ߞߏ߫،ߖߊߡߎ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬،ߖߊ߬ߡߎ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫،ߕߙߊߥߟߋ߫ ،ߞߙߏ߬ߡߊ߬،ߞߊ߬ߡߙߊ߬،ߓߊߙߌ߫،ߖߊ߯ߟߏ߲߫،ߛߘߌ߬ߓߋ،ߊ߬ ߣߌ߫..

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊߡߎ߲߫ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]