ߢߊߝߐߞߣߍ:ߡߏߕߌ߬ ߞߏ߰ߙߌ

ߞߐߜߍ ߞߣߐߘߐ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߒ ߓߍ߫ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐ߲߫߸ߣߌ߫ ߕߍ߲߬ߣߍ߲߬ߜ߭ߎ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫؟؟؟[ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߎ߲߬ߊߖ߭ߎ߬ ߥߊ߲߬ߖߊ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߦߋ߫. 41.242.89.145 ߁߃:߂߁, ߁߇ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߀߂߂ (GMT)[ߊ߬ ߞߐߖߋ߬ߓߌ߬]

ߒߓߊߘߋ߲ߡߊ ߣߴߌ ߓߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߍ߬ߣߍߐ߬ߜ߭ߎ߫ ߛߓߍ߫, ߌ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫. ߣߵߌ ߘߏ߲߬ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫, ߌ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߟߴߌ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫. [[lancine.koufantoh.fofana=|ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߫.ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ.ߝߏߝߣߊ]] (ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߌ) ߂߁:߁߁, ߁߇ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߀߂߂ (GMT)[ߊ߬ ߞߐߖߋ߬ߓߌ߬]