ߡߏߙߌߛ ߘߏߝߙߍߕߍ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߏߙߌߛ ߘߏߝߙߍߕߍ
character encoding, script, ߛߓߍߛߎ߲߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲, unicase alphabet, code
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1837 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Samuel Finley Breese Morse ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫Belgium ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐߘߎ߱ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߊ߲ߓߊSamuel Finley Breese Morse, Alfred Vail ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲left-to-right ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߬ߓߊ߮ ߥߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮Samuel Finley Breese Morse, Alfred Vail ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߥߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ1836 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Location of creationBoston ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Intangible cultural heritage statusInventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed, Inventory Intangible Cultural Heritage in the Netherlands ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttps://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/Morsecode ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫Morse alphabet ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Reference URLhttps://www.immaterieelerfgoed.nl/en/morsecode ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߏߙߌߛ ߘߏߝߙߍߕߍ (ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫: Morse code) ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߏߝߙߍߕߍ ߛߓߍߘߋ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߖߐ߲߰ߛߊ߫߸ ߞߊ߬ ߔߙߊߕߌ ߞߟߊ߬ߟߐ߲ߠߌ߲ (télégraphie) ߟߎ߬ ߗߋ߫، ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ߠߌ߲ ߛߎߡߊߘߊ߲ߕߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߛߌ߬ ߖߊ߲ ߣߌ߫ ߝߛߌ߬ ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߣߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߗߋߛߓߍ ߘߐ߫. ߝߛߌ߬ ߖߊ߲ ߣߌ߫ ߝߛߌ߬ ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ (ߡߊ߲߬ߞߊ߲) ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߥߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߟߞߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߢߌ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߯ߠߌ߲، ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߕߏ߲ߘߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߙߊߕߌ ߝߊ߯ߙߌ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߡߏߙߌߛ ߘߏߝߙߍߕߍ (ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫: Morse code) ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߐߝߙߍߕߍ ߛߓߍߘߋ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߟߊ߬ߟߐ߲ߠߌ߲ ߔߙߌߕߌߡߊ (télégraphie) ߟߎ߬ ߗߋ߫، ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ߠߌ߲ ߛߎߡߊߘߊ߲ߕߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߛߌ߬ ߖߊ߲ ߣߌ߫ ߝߛߌ߬ ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߣߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߗߋߛߓߍ ߘߐ߫. ߝߛߌ߬ ߖߊ߲ ߣߌ߫ ߝߛߌ߬ ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ (ߡߊ߲߬ߞߊ߲) ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߥߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߟߞߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߢߌ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߯ߠߌ߲، ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߕߏ߲ߘߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߙߊߕߌ ߝߊ߯ߙߌ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

ߡߏߙߌߛ ߘߏߝߙߍߕߍ ߡߊ߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߟߊ߬ߞߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁. ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߏ߲ߘߋ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬.

߂. ߕߍߓߐ (ߞߣߍߜߍ) ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߝߌ߬ߛߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߏ߲ߘߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬.

߃. ߕߍߓߐ (ߞߣߍߜߍ) ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߮ ߕߍ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߏ߲ߘߋ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬.

߄. ߕߍߓߐ (ߞߣߍߜߍ) ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߏ߲ߘߋ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬.

ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߛߊߡߏߥߍߟ ߡߏߙߌߛ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߛߊ߲߬ ߁߈߄߀ ߘߊߡߌߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߡߏߙߌߛ ߘߏߝߙߍߕߍ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߫ ߝߣߊ߫ ߥߎߦߊ߲ߖߍ߲ߛߍ߲ (radio) ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ ߁߈߉߀ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫. ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ߣߊ߲ ߕߍߡߊ߫ ߝߟߐ ߘߐ߫، ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߞߊߟߌߡߊ߲ߓߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߘߍ߬ ߡߏߙߌߛ ߘߐߝߙߍߕߍ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߸ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߡߟߊߡߟߊ (ߝߛߊ߬ߖߟߎ) ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߌ߫، ߡߟߊߡߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߓߟߏߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߎߦߊ߲ߛߍ߲ߖߍ߲ ߕߌ߲ߕߊ߲ ߠߎ߬، ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ-ߊ-ߢߊ ߡߊ߬، ߓߐߢߐ߲߯ߡߕߊ ߖߊ߲߬ߧߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߡߏߙߌߛ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߏߙߌߛ ߟߊ߫ ߞߏ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߍ߲ߒߖߘߍߡߊ ߕߌ߲ߕߊ߲ߡߊ ߘߌ߫، ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ ߘߌ߫.

ߒߞߏ ߘߏߝߙߍߕߍߦߊ ߡߏߙߌߛ ߘߐߝߙߍߕߍ ߘߐ߫

ߛߓߍߘߋ߲ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ
ߊ A •- A .- ا A •-
ߋ E . B -... ب B -•••
ߌ I .. C -.-. ت T -
ߍ ɛ D -.. ث C -•-•
ߎ U E . ج J •---
ߏ O --- F ..-. ح H ••••
ߐ ɔ F --. خ O ---
ߓ B -... G --. د D -••
ߔ P .--. H .... ذ Z --••
ߕ T - I .. ر R •-•
ߖ DJ J .--- ز Ö ---•
ߗ TCH K -.- س S •••
ߘ D -.. L .-.. ش SH ----
ߙ R .-. M -- ص X -••-
ߚ RR N -. ض V •••-
ߛ S ... O --- ط U ••-
ߜ GB P .--. ظ Y -•--
ߝ F ..-. Q .--. ع Ä •-•-
ߞ K -.- R .-. غ G --•
ߟ L .-.. S ... ف F ••-•
ߡ M -- T - ق Q --•-
ߢ GN U ..- ك K -•-
ߣ N -. V ...- ل L •-••
ߤ H .... W .-- م M --
ߥ W .-- X -..- ن N -•
ߦ Y -.-- Y -.-- ه É ••-••
ߒ N’ Z --.. و I ••
ء E

ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬:

ߒߞߏ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ
߀ 0 ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄
߁ 1 ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄
߂ 2 ▄ ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄
߃ 3  ▄ ▄ ▄ ▄▄▄ ▄▄▄
߄ 4  ▄ ▄ ▄ ▄ ▄▄▄
߅ 5  ▄ ▄ ▄ ▄ ▄
߆ 6  ▄▄▄ ▄ ▄ ▄ ▄
߇ 7  ▄▄▄ ▄▄▄ ▄ ▄ ▄
߈ 8 ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄ ▄
߉ 9  ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄