ߡߎߤߡߊߘߎ߫ ߓߎߤߊߙߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߡߎߤߡߊߘߎ߫ ߓߎߤߊߙߌ߫
Muhammadu Buhari.jpg
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫Nigeria ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Muhammadu Buhari ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߇ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1942 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊDaura ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊAisha Buhari ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬Zahra Buhari, Fatima Buhari, Halima Buhari Sheriff ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲Hausa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲, Hausa, Nigerian Pidgin ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߣߊ߲߬ߕߌ߮, ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊPresident of Nigeria, President of Nigeria, Governor of Borno State ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊUnited States Army War College, Nigerian Defence Academy, military education and training ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ1961 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊAll Progressives Congress ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߍ߲ ߘߐ߫2015 Nigerian presidential election, 2019 Nigerian presidential election ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊHausa people ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊmajor general ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬Nigerian Army ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Order of the Federal Republic, Grand Cordon of the Order of the Pioneers of Liberia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://thisisbuhari.com ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߎ߬ߤߊߡߡߊߘߎ߫ ߓߎߤߊߙߌ߫

ߡߎ߬ߤߊߡߡߊߘߎ߫ ߓߎߤߊߙߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߞߴߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߈߃ ߞߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߁߉߈߅ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߂߀߁߅ ߡߎ߬ߤߊߡߡߊߘߎ߫ ߓߎߤߊߙߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫ ߕߟߋ߬ ߁߇, ߁߉߄߂ ߘߏߙߊ߫ ߞߊߕߑߛߌߣߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߘߐ߫. ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߗߍ߬ ߝߊߘߌ߲ ߠߋ߬. ߊ߬ ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫ ߞߙߎߝߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߉ / ߂߀߁߅.

ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊߟߌ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߙߎߝߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߋ߬ ߛߎߣߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߋ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫ ߕߟߋ߬ ߃߁ /߁߉߈߅ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߯ߛߏ߲ ߘߏ߫ ߞߐ߫. ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߂߇ /߁߉߈߅. ߂߀߀߃،߂߀߀߇ ߣߌ߫ ߂߀߁߁ ߢߣߊߕߊߟߌ ߡߊ߫ ߘߌߦߴߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߍߕߊ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߎ߲߬ߜߙߊ ߞߊ߲ߘߌߟߊ ߘߌ߫( ߊ ߔߋ ߛߋ߫ ) ߂߀߁߅ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߋ߬ ߛߏ߬ߘߊ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߜ߭ߎߘߑߟߎߞ ߖߏߣߊߕߊ߲߫ ߣߊ߰ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊߛߌ߰ ߡߊ߬ߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߂߀߁߉ ߟߊ߫.

ߞߐߙߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߎ߬ߤߊߡߡߊߘߎ߫ ߓߎߤߊߙߌ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߘߋ߲ ߡߐ߰ ߂߃ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߌ߲ߠߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߎߟߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏߙߊߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ߫ ߡߐ߬ ߘߴߊ߬ ߣߊ߭ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߝߊ߭ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߡߎ߬ߤߊߡߡߊߘߎ߫ ߓߎߤߊߙߌ߫ ߛߊ߲߭ ߃ ߣߌ߫ ߄ ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߁߉߇߁،ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊߝߌߣߊߕߎ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߝߘߎ߫ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߘߋ߲ ߡߐ߰ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߡߏߦߌ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߸ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ߫ ߓߙߐߕߐ߫ ߘߊ߫ ߁߉߈߈.ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫ ߁߉߈߉،ߓߎߤߊߙߌ߫ ߞߊ߬ ߊߦߌߛߊ߫ ߤߊߟߌߟߎ߫ ߝߘߎ߫، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߡߐ߰ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߜߘߍ߫ ߓߊ߲ߞߌ ߊ߬ ߝߍ߬.

ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮

ߡߎߤߊߡߊߘߎ߫ ߓߎߤߊߙߌ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߘߐ߫ ߁߉߆߁ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ߫ ߘߐ߫ ߞߊߘߎߣߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߞߋߘߊ (ߞߊ߬߬ߙߊ߲߬ߘߊ) ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߓߐ߫ ߁߉߆߃ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߆߃ ߟߊ߫ ،ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߝߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߯ߕߌ߮ ߘߎ߯ߟߊ ߘߌ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫ ߁߉߆߃ ߏ߬ ߞߐ߫