ߞߌ߲߬ߕߌ߬ߢߊ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߞߌ߲߬ߕߌߢߊ߲߫ /ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ߊ߬ߟߋ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߊ߬ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸߂߀߁߆ߟߊ߫ ،ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߁߃߃ ߄߇߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߞߵߊ߬ ߕߎ߲߬ ߡߐ߰ ߁߂߈ ߈߄߇ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫ ߛߙߍߘߍߦߊߟߌ߫ ߞߎ߲ߠߊߛߌߡߊ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬