ߜߍߛߏߓߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search


ߜߍߛߏߓߊ߫ ߦߋ߫ ߛߏ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘ

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜߍߛߏߓߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߃߇ ߈߃߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߂߀߁߄ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߐ߰ߛߓߍ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߃߅ ߃߇߂ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߟߏߜߍ ߣߌ߫ ߦߙߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]