ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߣߌ߫ ߣߐ߯ߣߐ߯ ߕߍ ߕߍߓߊ߯ߦߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߥߎߟߘߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߣߐ߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߛߏ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߘߐ߬ ߣߐ߯ߣߐ߯ ߘߌ߬ ߸ߊ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߒ ߘߌߣߊ߬ ߥߊ߫،ߣߐ߯ߣߐ߯ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰ ߘߊ߫ ߁߆߀߀ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߲߭ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߁߇߅߀.ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߣߌ߲߬ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߡߍ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߌߣߊߥߛߎ߫ ߸ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߘߏ߫ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫

ߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߯ߡߌ߲߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߕߌ߰ߦߊ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߃߀߀߀ ߟߊߕߊ߯ ߡߌߣߊߥߛߎ߫ ߡߊ߬ ߣߐ߯ߣߐ߯ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫.

ߣߐ߯ߣߐ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ