ߘߎ߬ߓߙߋߞߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search


ߘߎ߬ߓߙߋߞߊ߬/ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߫ ߘߌ߫߸ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫.

ߘߎ߬ߓߙߋߞߊ߬

ߡߐ߬ߘߐ߬ߜߍ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߬ߓߙߋߞߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߘߐ
ߘߎ߬ߓߙߋߞߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߞߘߐ߫ ߁߉߀߅ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫

ߘߎ߬ߓߙߋߞߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߥߟߏߛߟߎ ߟߋ߬ ߡߊߜߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫߫߸ߝߏߦߌߘߊ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߡߏߦߌߛߏ ߘߌ߫

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߬ߓߙߋߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߌߘߟߊ ߛߏ ߟߋ߬߸ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߘߎ߬ߓߙߋߞߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߭ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߟߋ߬߸

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߃ ߅߂ ߈߅߉ /߂߀߁߆ ߟߊ߫

ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߬ߛߏ ߝߏ߲߬ߘߏ ߝߙߍߕߍ߫ ߃ ߠߋ߬ ߘߐߛߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߓߏߝߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏߞߋ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐ߫  

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ ߛߓߍߘߐߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߬ߓߙߋߞߊ߬ ߞߘߐߦߙߌߟߋ߲ ߘߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲