ߖߏߛߍߝ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߖߏߛߍߝ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ

ߖߏߛߍߝ ߝ߭ߌߛߊߙߌߦߣߏߝ߭ߌߗ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ (ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߖߏߛߍߝ ߓߋߛߊߙߌߦߏߣߌߛ ߘߑߖ߭ߋ ߖߎߜ߭ߊߛ߭ߑߝ߭ߟߌ߫) ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߈ ߁߈߇߈ ߠߊ߫ - ߕߙߊߓߊ ߅ ߁߉߅߃ ߟߊ߫)  ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߋߐߙߑߗ߭ߌߞߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߎ߲߬ߠߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߊߛߌ߲߫ ߁߉߂߀ ߕߟߊߒߕߍ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߅߃ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ ߞߙߎߞߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫ (߁߉߂߀-߁߉߅߂) ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ (߁߉߄߁-߁߉߅߃) ߟߊ߫.

ߖߏߛߍߝ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ
JStalin Secretary general CCCP 1942 flipped.jpg
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ, Russian Socialist Federative Soviet Republic, ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Allegianceߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫იოსებ ბესარიონის ძე ჯუღაშვილი, Иосиф Виссарионович Джугашвили ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮იოსებ ბესარიონის ძე ჯუღაშვილი ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߖߏߛߍߝ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌStalin, Jughashvili ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
PseudonymСталин ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߈ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1878 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߜ߭ߏߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߅ ߕߙߊߓߊ 1953 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ ߘߌߦߊKuntsevo Dacha ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭cerebral hemorrhage ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎKremlin Wall Necropolis ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬ߓߌߛߊߙߌߦߐ߲ ߖߎߜ߭ߊߛߑߝ߭ߟߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Keke Geladze ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Joseph Davrichachvili, Mikheil Jughashvili, Giorgi Jughashvili ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊEkaterina Svanidze, Nadezhda Alliluyeva ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬Lidia Pereprygina ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ߓߦߊStalin family ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲Georgian ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲Georgian, ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߟߊߥߛߎ߫ ߞߎ߲ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߍ߮ ߡߐ߰ߦߊ ߡߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, revolutionary, author ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߮ߙߊ߫ ߘߌߦߊPravda, Brdzola, Tbilisi Observatory ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲߬ߕߐ߮Коба, Uncle Joe ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߏ߰ߝߏMarxism–Leninism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊTbilisi Theological Seminary, Gori school ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊSaint Petersburg, Moscow ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ1895 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊCommunist Party of the Soviet Union, Mesame Dasi, Russian Social Democratic Labour Party, Russian Social Democratic Labour Party (bolshevik) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊGeorgians, Ossetians ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲atheism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Vehicle normally usedZIS-115 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߊ ߞߐ߬ߟߐdark brown ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߛߌ ߞߐ߬ߟߐbrown hair ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊMarshal of the Soviet Union, Generalissimus of the Soviet Union ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬Red Army ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߛߊߓߎKarl Marx, Vladimir Lenin, Lavrentiy Beria ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲Turukhansk exile of Joseph Stalin ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ߣߐߓߍߟ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ, ߣߐߓߍߟ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Charge ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has works in the collectionNIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright status as a creatorworks protected by copyrights ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Facial hairmoustache, handlebar moustache, walrus moustache ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߋ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߖߘߍ߬ߛߊ߬ߥߏ߬ߞߍ (ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߍ߲ ߡߙߌߦߊ ߟߊ߫) ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߁߉߃߀ ߟߊ߫. ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߡߙߌߦߊ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߋߣߌ߲ߣߌߞߊ߲ߞߋߦߊ ߡߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߛߌ߬ߟߞߊ߬ߦߊ ߘߌ߫߸ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ ߟߊߖߊ߲߫ ߞߣߍߡߊ߬ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߡߊ߬ߙߌߞߛߌ߬ߟߊ߬ߞߊ-ߟߋ߬ߣߌ߲߬ߣߌߞߊ߲ߞߋߡߊ, ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊߣߌ߲ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣߑߞߊ߲ߞߋߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߝߘߏߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ߦߊ ߗߋߘߊ ߓߐߒߡߊߟߌ ߣߴߊ߬ ߕߊ ߁߉߅߂ ߟߊ߫߸ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߬ߖߊ߲ߞߏ ߘߊߓߊ߲߫ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ߘߊ߮ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫. ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫߸ ߡߊߟߍ߲ߞߐߝ߭ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߍ߲߬ ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ߘߊ߮ ߟߊ߫ ߥߛߎ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߜ߭ߏߙߌ߫߸ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߋߐߙߗ߭ߌ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߌ߬ ߞߎ߲ ߠߊ߬߸ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߛߌ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߐ߫.