ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߕߌ߬ߙߏ߫ ߦߋ߫ ߛߏߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ،ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߁߆ ߟߊ߫ ،ߊ߬ ߛߏߛߌ߯ߓߊ߮ ߘߊ߬ߡߊ ߓߙߍ߬ߦߊ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߂߀߂߀߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߬ߝߘߏ߬ߓߦߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ ߡߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߲ߕߍ߲ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߁߈߈߉߂ ߘߌ߫

ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߐ߯ߣߊ߫

ߖߓߊ߬ߕߋ߫ (߁߉߅߉)،ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ،ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߌ߬ߙߏ߫ ߟߋ߬