ߖߌߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߏ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߟߍ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߖߌ߬ߣߍ߫-ߓߌ߬ߛߊߏ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊ߫ ߞߟߍ
Combatentes do PAIGC (FARP) com lança granadas e pistolas-metralhadoras.png
ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ߫ ߞߟߍ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߔߐߙߑߕߏߜ߭ߍߛߌ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ߫ ߞߟߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐߖߌߣߍ ߺ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߁߀ ߕߎߟߊߝߌ߲ 1974 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ߂߃ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1963 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ߁߀ ߕߎߟߊߝߌ߲ 1974 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߖߌߣߍ߫ ߓߌ߬߬ߛߊ߬߬߬ߏ߫߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߟߍ ߦߋ߫ ߞߍ߬߬߬߬ߟߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌߣߍ ߺ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߁߉߆߃ ߣߌ߫ ߁߉߇߄ ߠߎ߬ ߕߍ߫.