ߖߊ߯ߙߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߖߊ߯ߙߌ߫/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߟߊߓߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߝߎߕߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߁߅ ߀߀߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߝߎߟߊ߫ ߘߎ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ ߛߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߞߐ߫،ߡߏߙߌߜߊߣߊ߲ߧߊ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߏߡߦߊ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫.