ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߕߜ߭ߋߙߋߦߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߕߜ߭ߋߙߋߦߊ߫
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߃߆′߄߁″N ߁߂°߁߁′߁߃″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߕߜ߭ߋߙߋߦߊ߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊߡߎ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫ ߸ߡߊߡߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߍߡߟߊ߫ ߘߐ߫

ߛߊ߲߭ ߂߀߁߆ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߌ߰߰ߓߊ߮ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߐ߱ ߉ ߉߄߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫