ߕߌ߲߬ߓߏ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߕߌ߲ߓߏ߫
ߖߎ߬ߕߘߎ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߃߈′߀″N ߁߁°߅߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߕߌ߲߬ߓߏ߲߫ (ߥߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߊ߫) ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߎߟߊ߫ ߛߏߘߋ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߸ ߡߍ߲ ߡߊ߲߲߫ ߖߊ߲߬ ߡߊߡߎ߫ ߟߊ߫ [߁]، ߟߐ߯߯߯ߝߍ ߟߐ߯ߞߎ߲ߠߞߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ (ߞߊ߯ߙߌ) ߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߛߏߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߮ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߞߏߞߌߦߊ߫ ، ߊߝߌߦ[߂]ߊ߫، ߕߌ߲ߕߏߟߊ߫، ߛߏߌߘߋ߯ ߛߋߙߌߦߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߲߭ ߂߀߁߆ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߌ߰߰ߓߊ߮ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߐ߱ ߁߄ ߂߉߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߈ ߠߊ߫.

ߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߘߏ߫ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߓߘߎߙߊߤߑߡߊ߯ߣ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߬ ߌߓߣ ߛߏ߬ߙߌ߬ (߁߇߆߂ - ߁߈߂߉)

  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫
  2. ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲