ߕߌ߬ߙߏ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search


ߕߌ߬ߙߏ߫ ߦߋ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ،ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫

ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߁߆ ߟߊ߫ ،ߊ߬ ߛߏߛߌ߯ߓߊ߮ ߘߊ߬ߡߊ ߓߙߍ߬ߦߊ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߂߀߂߀߅ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߬ߝߘߏ߬ߓߦߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ ߡߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߲ߕߍ߲ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߁߈߈߉߂ ߘߌ߫

ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߐ߯ߣߊ߫

ߖߓߊ߬ߕߋ߫ (߁߉߅߉)،ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ،ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߌ߬ߙߏ߫ ߟߋ߬

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߌߟߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]