ߓߣߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߘߎ߯

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߓߣߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߘߎ߰ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߙߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߍ߲ߞߐ߫ ߡߙߊ߬[ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲]] ߣߌ߫ [ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߰ߓߊ߰ ߝߟߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]