ߓߣߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߘߎ߯

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߓߣߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߘߎ߰ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߙߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߍ߲ߞߐ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊߦߌߙߊߥߊ߯ߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߘߐ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߰ߓߊ߰ ߝߟߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]