ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߌ߲߲ߕߎߡߏߘߌߦߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߓߌ߲ߕߎߡߏߘߌߦߊ߫/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߋ߬ߟߋߓߋ߫ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߂߇ ߆߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸߂߀߁߆ ߟߊ߫.