Préfecture de Beyla

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߞߙߊߞߏ:Infobox Subdivision administrative

ߓߋߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫. ߊ߬ ߛߏߓߊ ߦߋ߫ ߓߋߟߊ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߰ߟߊ߬ ߁߄ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫: ߓߐ߰ߟߊ߬߸ ߛߏߞߎߙߟߊ߫߸ ߝߎߥߟߊ߸ ߛߋ߲߬ߞߐ߫߸ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߎ߯߸ ߛߡߊ߬ߠߊ߫߸ ߜߍ߬ߛߏ߬ߓߊ߫߸ ߢߐ߲߬ߛߐ߲߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߘߎ߯߸ ߞߙߊ߬ߟߊ߫߸ ߜߊ߬ߞߍ߬ߘߎ߯߸ ߡߎߛߊߘߎ߯߸ ߖߊ߬ߛߏ߬ߘߎ߯߸ ߖߙߊ߬ߜߍ߬ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߋߟߊ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߋߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߃߄߈ ߇߄߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫. ߊ߬ ߦߋ߫