ߥߞߌߔߘߋߞߎ:ߓߏ߬ߟߏ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲ ߞߣߐ߫. ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߍ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߛߋ߲ߒߞߏߟߦߊ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߡߛߍ߬ߞߍ߬ߡߛߍߞߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

request administrator[ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Hi dear members since Long time we've been contributing in this important network, we just have our own site (nqowiki) now, and discussion page. We needed others features: articles deleting and administrator. about articles deletion, there are some users just starting writing autobiography, blank page, and some doubles pages. And we proposed this user: Lancine.kounfantoh.fofana for our administrator. Thanks

  • I support this. Lancine.kounfantoh.fofana has been one of the primary contributors to the Incubator, and also to translatewiki, and to the independent domain after it was created. --ߊߡߌߙ ߍ. ߊߤߊߙߐߣߌ (ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߌ) ߁߇:߀߁, ߂߈ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߀߁߉ (GMT)

Hi dear members Since we working on Wikipedia, we didn't yet have an administrator, we mentioned lancine.kounfantoh.fofana as administrator. I hope he's one of the most important contributor in nqowiki. Thanks!

Wikipedia Asian Month 2019[ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Please help translate to your language

WAM logo without text.svg

Wikipedia Asian Month is back! We wish you all the best of luck for the contest. The basic guidelines of the contest can be found on your local page of Wikipedia Asian Month. For more information, refer to our Meta page for organizers.

Looking forward to meet the next ambassadors for Wikipedia Asian Month 2019!

For additional support for organizing offline event, contact our international team on wiki or on email. We would appreciate the translation of this message in the local language by volunteer translators. Thank you!

Wikipedia Asian Month International Team.

MediaWiki message delivery (ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߌ) ߁߆:߅߇, ߃߁ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߀߁߉ (GMT)

Request administrator[ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Hi everyone We've been contributing on Wikipedia for a long time, but not yet an administrator, so we need an administrator now. And I proposing Mr Fofana (lancine.kounfantoh.fofana) as administrator. Because he's one of the contributor which doing hard work in this wiki, and he is also an permanent user. Thanks