ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߢߏ߯ߣߏ߫ ߞߏ߰ߙߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߢߏ߯ߣߏ߫ ߞߏ߰ߙߌ
ߡߊ߬ߟߌ ߞߏ߰ߙߌ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߛߋߜ߭ߎ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߄°߄߅′߀″N ߆°߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߢߏ߯ߣߏ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫[߁].

ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߬ ߁߂ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫: ߖߊ߬ߓߊߟߌ߫߸ ߘߜ߭ߐߝߙߌ߫߸ ߞߊ߬ߟߊ-ߛߜ߭ߌ߬ߘߊ߸ ߡߊ߲߬ߞߐ߫߸ ߣߊ߲ߔߟߊߙߌ߫߸ ߢߏߣߏ߫߸ ߔߜ߭ߏ߫߸ ߛߙߌߓߟߊ߫߸ ߛߙߌߝߌߟߊ߫-ߓߌ߲ߘߌ߫߸ߛߞߐߟߐ߫߸ ߕߏ߬ߙߌ߬ߘߜ߭ߊ߫-ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߍ߬ߘߐ߲ ߛߊ߬ߢߐ߬ߣߊ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬