ߡߊ߬ߝߍ߬ߙߍ߲߬ߦߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߡߊ߬ߝߍ߬ߙߍ߲߬ߦߊ߫/ߦߋ߫ ߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲߸ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߛߏ߬ߛߏ  ߘߎ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫߸ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߄߆ ߇߁߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫.ߘߌ߫߸ߡߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ ߓߟߏ߫߫ ߂߀߁߄ ߠߊߟ߸ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߡߐ߰ ߉߃߈߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫  

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߟߐ߲ߕߊ߫ ߛߓߍ߫

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߌ߯ߣߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]