ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߞߣߍ:Aboubacar.banamoridou.toure

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߌ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߌ ߟߊ߫ ߞߟߊߓߎ ߟߊ߫.

ߌ ߣߌ߫ ߞߟߊߓߎ߫[ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߵߌ ߞߐ߲߲߲߲߬߬ߘߐ߲߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߞߟߊߓߎ ߟߊ߫ ߘߐߙߐ߲߫߷